Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Forstå fargekodene til din Copper SB’s LED

Copper SB integrerer et LED-system som reflekterer lade-aktiviteten, kommuniserer statusen og rapporterer eventuelle feil. Fargekodingen er laget for å være enkel, lett å forstå og intuitiv. LED halo er lett å gjenkjenne på øverste høyre hjørne av din Copper SB.

Fargene som vises av LED-en vil samsvare med fargene på myWallbox-appens laderkontrollskjerm når den er koblet til laderen din.

Nedenfor finner du de forskjellige fargene som kan vises og hva de betyr:

GENERELL INFORMASJON

GRØNTInitialisering og ready modus
Copper SB grønn LED
Når du slår på Copper SB, vil LED-systemet lyse grønt, slutte å lyse og lyse grønt på nytt når oppstartsprosessen er fullført og laderen er klar til bruk. LED-en vil forbli grønn til du kobler til kjøretøyet ditt eller slår av laderen din.
TURKISstandby-modus
Copper SB turkis
Det elektriske kjøretøyet er klar for lading, ladeøkten er satt på pause eller kjøretøyet er fulladet.
TURKIS (blinkende)Klar for planlagt ladingsmodus
Copper SB blinkende turkis
Den planlagte ladeøkten er klar til å begynne.
HVITT elektrisk kjøretøy er ikke plugget inn på laderen din
Copper SB hvit LED
Kabelen på ditt elektriske kjøretøy er ikke korrekt plugget inn i laderen din.
HVITT (blinkende)det elektriske kjøretøyets kabel er feil plugget inn i laderen din

Kabelen til det elektriske kjøretøyet ditt er ikke korrekt plugget inn i laderen din. Koble kabelen fra og til igjen fra ditt elektriske kjøretøy til laderen for å løse problemet.
MØRKEBLÅ (sakte blinking)lade-modus

Kjøretøyet er koblet til Copper SB og ladeøkten er i gang.
GUL låst-modus

Laderen er låst. Kun en autorisert bruker kan låse den opp. Brukerautentisering kan gjøres via et RFID-kort eller en PIN-kode. Elbilen din lader ikke når laderen er i låst modus.
Dersom mer enn én bruker er tilordnet laderen din og automatisk låsing er aktivert (som er standardtilfelle), vil den bli låst automatisk etter noen få minutter dersom det er ikke er noen brukeraktivitet. Du kan finne ut mer om hvordan du bruker låsesystemet til din Copper SB i denne artikkelen.
RØDfeilmodus

Laderen er i feilmodus. Ikke prøv å lade i denne tilstanden. Problemet som er oppdaget kan stamme fra laderen din, fra det elektriske kjøretøyet eller fra kraftnettet. Kontakt Wallbox Service slik at teamet vårt kan gi deg råd om den beste fremgangsmåten å følge.
GRØNT (sakte blinkende) – Programvareoppdatering

Programvaren til laderen din blir oppdatert. Merk at LED-systemet vil slå seg av helt under blinkeprosessen. Ikke foreta noen handling under denne prosessen. Det kan skade din Copper SB.
ORANSJE (blinkende) – MID-konfigureringsfeil
Copper SB – fargekode oransje
Kommunikasjonen mellom laderen din og MID-måleren fungerer ikke. Du kan se denne artikkelen for ytterligere informasjon om hvordan du installerer og konfigurerer MID-måleren.

SIGNAL FOR STRØMDELINGSFEIL

Copper SB kan også vise et signal dersom en feil inntreffer når den brukes for strømdeling. Nedenfor er en liste over relaterte farger som kan vises av LED-systemet:

RØD (30 s) – Sekundær ikke paret

Laderen er ikke i stand til å koble til sekundærladere i nettverket. Referer til artikkelen om Power Sharing for mer informasjon.
GRØNT/HVITT/LYSEBLÅTT(alle tre fargene blinker vekselsvis) – frittstående-modus


Din Copper SB kunne ikke pares med de andre laderne i Power Sharing-systemet ditt. Referer til artikkelen om Power Sharing for mer informasjon.

POWER BOOST-VARSLING

Copper SB kan også vise et signal om en feil oppstår når den brukes med Power Boost-systemet. Nedenfor er en liste over relaterte farger som kan vises av LED-systemet:

LYSEBLÅTT  (blinkende)

Det elektriske kjøretøyet ditt venter på strømtildeling.  
Updated on 21/04/2022

Was this article helpful?