Velkommen til Wallbox Support

Gennemgå vores ofte stillede spørgsmål for at finde svar på de spørgsmål, der typisk opstår.

Forstå farvekoden på din Copper SB’ LED

Copper SB integrerer et LED-system, der viser dets ladeaktivitet, beretter om dets status og rapporterer eventuelle fejl. Farvekodningen er defineret således, at den er enkel, intuitiv og let at forstå. LED-haloen er nem at genkende i det øverste højre hjørne af din Copper SB.

Farven, der vises af LED’en, vil matche farven på Wallbox-appens ladestyringsskærm, når den er tilsluttet din lader.

Find herunder de forskellige farver, der kan vises, og deres betydning:

GENEREL INFORMATION

GRØNStart og ready-tilstand
Copper SB, grøn LED
Når du tænder din Copper SB, bliver LED-systemet grønt, går ud, og bliver derpå grønt igen, når opstartsprocessen er fuldført, og din lader er klar til brug. LED’en vil forblive grøn, indtil du forbinder din bil eller slukker din lader.
TURKISStandby-tilstand
Copper SB, turkis
Din elbil er klar til at blive ladet, opladningen er sat på pause, eller dit køretøj er fuldt ladet.
TURKIS (blinkende)Planlagt opladning klar-tilstand
Copper SB, turkis blinker
Den planlagte opladning er klar til start.
HVID Elbil ikke forbundet til din lader
Copper SB, hvid LED
Kablet til din elbil er ikke isat i din lader.
HVID (blinker)Kablet til elbilen er isat forkert i din lader

Kablet til din elbil er isat forkert i din lader. Frakobl og tilslut kablet fra din elbil til laderen igen for at løse problemet.
MØRKEBLÅ (langsomt blinkende)Ladetilstand

Din bil er forbundet til din Copper SB, og opladningen er i gang.
GULLåst tilstand

Laderen er låst. Kun en autoriseret bruger kan låse den op. Brugergodkendelse kan udføres via et RFID-kort eller en PIN-kode. Din elbil lader ikke, når laderen er i låst tilstand.
Hvis der er mere end én bruger tildelt din lader, og Automatisk lås er aktiveret (hvilket som standard er tilfældet), låses den automatisk efter nogle få sekunder uden brugeraktivitet. Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger låsesystemet til din Copper SB i denne artikel.
RØDFejltilstand

Din lader er i fejltilstand. Forsøg ikke at lade i denne tilstand. Det registrerede problem kan stamme fra din lader, din elbil eller elforsyningsnettet. Kontakt Wallbox Service, så vores team kan hjælpe dig med at følge den rette procedure.
GRØN (hopper langsomt) – Softwareopdatering

Din laders software opdateres. Bemærk, at LED-systemet slår helt fra under flashingprocessen. Udfør ikke nogen handlinger under denne proces, da din Copper SB eller kan blive beskadiget.
ORANGE (blinker) – MID Konfigurationsfejl
Copper SB – Farvekode – Orange
Kommunikationen mellem din lader og din MID-måler mislykkedes. Du kan se denne artikel for at få flere oplysninger om, hvordan du installerer og konfigurerer din MID-måler.

SIGNALERING AF FEJL PÅ POWER SHARING

Din Copper SB kan også vise et signal, hvis der opstår en fejl, når den bruges til Static Load Management. Find nedenfor de relaterede farver, der kan vises af LED-systemet:

RØD (30 sek.) – Sekundær ikke parret

Din lader kan ikke oprette forbindelse til de sekundære ladere på nettet. Se Installationsvejledningen til Static Load Management for flere oplysninger.
GRØN/HVID/LYSEBLÅ(alle tre farver blinker skiftevis) –Alene-tilstand


Din Copper SB kunne ikke danne par med de andre ladere i dit Static Load Management-system. Se Installationsvejledningen til Static Load Management for flere oplysninger.

NOTIFIKATION OM POWER BOOST

Din Copper SB kan også vise et signal, hvis der opstår en fejl, når den bruges med Power Boost-systemet. Find nedenfor de relaterede farver, der kan vises af LED-systemet:

LYSEBLÅ  (blinker)

Din elbil afventer strømtildeling.  
Updated on 21/04/2022

Was this article helpful?