Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Vad är Platser och hur hanterar man dem?

Du kan organisera och visa dina Wallbox-laddare efter Plats. Som namnet antyder representerar en Plats ett fysiskt område (parkering, en byggnad, ett företag, ett hotell, …). Platserna fungerar som grupper och hjälper dig att hålla dina laddare organiserade. De är också till hjälp när du vill tilldela en grupp laddare till användare.

Du kan ha flera Platser under samma Organisation.

Du kan hantera din(a) Plats(er) som superadministratör och andra Organisationers Platser om du är inbjuden.

1. Hur skapar jag en Plats?

När du skapar ett Wallbox-konto kommer du att tillhöra en nybildad Organisation där du är superadministratör. Inom Organisationen kan du skapa Platser för att organisera dina laddare.

 1. Logga in på Wallbox-portalen.
 2. Gå till Platser.
 3. Klicka på + Lägg till Plats.
 4. Ange informationen som efterfrågas.
 5. Klicka på + Lägg till Plats för att bekräfta.

Platsen är nu skapad och visas i listan med Platser.

2. Hur lägger jag till laddare till en Plats?

Du kan definiera en laddares Plats direkt när du lägger till dem i ditt konto.

Om du behöver ändra en laddares Plats efter att du har lagt till den följer du de här stegen:

 1. Logga in på Wallbox-portalen.
 2. Gå till Laddare.
 3. Klicka på ikonen Åtgärder bredvid din laddare.
 4. Klicka på Ändra Plats.
 5. Välj den nya Platsen i popup-fönstret.
 6. Klicka på Spara ändringar.

Din laddare är nu kopplad till den nya Platsen.

Alternativt kan du gå den här vägen för att ändra en laddares plats i dess Inställningar: Klicka på en laddare > Inställningar > Ändra plats.

3. Hur tilldelar jag en Plats till en användare?

Som förklarats ovan kan du tilldela användare en Plats för att ge dem tillgång till en grupp laddare. Den här funktionen är enklare än att manuellt ge en användare tillgång till flera laddare.

 1. Logga in på Wallbox-portalen.
 2. Gå till Användare.
 3. Klicka på den aktuella användaren.
 4. Klicka på Tilldelade laddare.
 5. Markera den eller de Platser som du vill tilldela användaren. Du kan också välja ut endast vissa laddare från en Plats.

Användaren har nu tillgång till den/de valda Platsen/Platserna.

4. Hur kan jag redigera en Plats?

Du kan enkelt redigera all information om Platser efter att du har skapat dem.

 1. Logga in på Wallbox-portalen.
 2. Gå till Platser.
 3. Klicka på redigera bredvid namnet på Platsen.
 4. När du är klar med ändringarna klickar du på Spara ändringar.

Din Platsinformation har redigerats.

Updated on 09/12/2022

Was this article helpful?