Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Så installerar du 4G-dongeln som medföljer Commander 2-paketet.

Utför följande steg för att installera 4G-dongeln som ingår i Commander 2-paketet och aktivera 4G-anslutningen.

Important:  Dessa steg måste utföras av installatören direkt under installationen av din Commander 2.

A. Installera 4G-dongeln

 1. Öppna förpackningen till din Commander 2.
 2. Ta ut displayen och placera den försiktigt på framsidan av en plan yta. Var försiktig så att displayen inte skadas och så att inga elledningar finns bakom.

commander 2 open

 1. Ta ut 4G-dongeln ur tillbehörsasken och identifiera USB-kontakterna på displayens sida.

 1. Koppla in 4G-dongeln i den översta kontakten.


Important:  Var försiktig under detta steg så att du inte vidrör eller skadar exponerad elektronik.

 1. När 4G-dongeln är inkopplad: fortsätt med övriga steg i installationen enligt beskrivning i installationsguiden.
 2. När installationen är klar: glöm inte att aktivera 4G-uppkopplingen (via Wallbox-appen eller på Commander 2-displayen).

B. Aktivera 4G-anslutningen

Om du inte har något konto ännu, vänligen registrera dig och lägg till din laddare i ditt konto med hjälp av QR-koden (alt. SN- och UID-nummer).

 1. Logga in på Wallbox-appen med dina inloggningsuppgifter.

Credentials page

 1. Välj din Commander 2-laddare och stanna inom täckningsområdet för Bluetooth under följande steg.

Charger selection screen commander2

 1. När ”CONNECTED” (ansluten) visas, gå till Settings (inställningar).

Commander 2 app main screen

 1. Välj uppkopplingsmenyn.

settings menu connectivity

 1. Välj 3G/4G.

connectivity menu 3G/4G

 1. Aktivera 3G/4G-alternativet med skjutreglaget och fyll i APN-fältet med värdet:
  inetd.vfes

4g menu
Important:  Lämna övriga fält tomma.

 1. Spara konfigurationen genom att trycka på ”Spara”-knappen nedtill på sidan.

4g menu save

 1. 4G-symbolen visas på laddaren när den har kopplats upp mot nätverket. Detta kan ta några minuter.

B. På Commander 2-displayen

 1. Klicka på menysymbolen i det nedre vänstra hörnet.

WhiteFrontCamScreen-2

 1. Tryck på inställningssymbolen.

 1. Tryck på UPPKOPPLING.

 1. Tryck på 3G/4G.

3gMenuDisabled

 1. Ställ 3G/4G-brytaren i lägen PÅ och fyll i fältet APN med:
inetd.vfes

3gMenuEnabled
Important:  Lämna övriga fält tomma.

 1. Klicka på SPARA. 4G-symbolen visas på laddaren när den har kopplats upp mot nätverket. Detta kan ta några minuter.

3gconnected

[elementor-template id="1022"]
Updated on 24/01/2022

Was this article helpful?