Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Omstart av laddaren på avstånd (fjärromstart) via Wallbox-portalen

Omstart av laddaren på avstånd (fjärromstart) via Wallbox-portalen

1. Introduktion

Wallbox vill alltid förse sina kunder med de bästa produkterna, tjänsterna och användarupplevelserna. En viktig del av användar upplevelsen är Wallbox-portalen.

Med Wallbox-portalen har du full kontroll över laddningen. Insamling sker av information om laddningar, statistik, förbrukning, användare osv. och du kan även styra energiförbrukning och kostnads besparingar i samband med elbilsanvändningen.

Med Wallbox Standard- eller Business-abonnemang kan laddaren omstartas på avstånd. Du kan uppdatera laddaren där du befinner dig, och behöver inte vistas fysiskt på platsen där laddaren finns.

2. Krav för att utföra en uppdatering

Du kan utföra fjärromstart om du är super-administratör eller administratör för gruppen.

För att fjärruppdatering ska kunna utföras ska följande krav vara uppfyllda:

 • Antingen Wallbox Standard eller Wallbox Business-abonnemang.
 • Laddaren måste vara uppkopplad mot molnet.
 • Symbolen för omstart på Wallbox-portalen visas endast om laddaren är uppkopplad mot molnet.
 •  Kontrollera att laddaren har funktionalitet för fjärromstart . Alla laddare utom Wallbox Pulsar har funktionalitet för fjärromstart.

3. Fjärromstart

 1. Logga in på Wallbox- portalen.

https://my.wallbox.com/

 1. Gå till sidan Chargers.
 1. Klicka på önskad laddare.

Sidan med laddarens uppgifter visas.

 1. Finns en omstart inte tillgänglig visas symbolen för omstart i grå färg.
 1. Finns en omstart tillgänglig visas symbolen för omstart i grön färg.
 1. För markören över symbolen för omstart.

Meddelandet ”Restart Available” visas.

 1. Klicka på symbolen för omstart för att starta uppdateringen.

Fönstret CHARGER RESTART med uppgifter om uppdateringen visas.

 1. Klicka på OKAY.

Omstartsprocessen startar.

Symbolen för laddarens tillstånd skiftar till grå färg.

Anm.: Laddaren stängs av och kan inte användas under omstart.  Uppdatering av laddaren startas och du kan återuppta användningen av laddaren inom några minuter efter avslutad uppdatering.

Hur avbryter jag uppdateringen?

 Du kan avbryta uppdateringen genom att klicka utanför fönstret. Fönstret stängs.

 Vad händer om omstarten misslyckas?

För närvarande finns inget sätt att ta reda på att fjärromstart har misslyckats.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 12/05/2021

Was this article helpful?