Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan starte laderen din på nytt eksternt gjennom Wallbox-portalen

Hvordan starte laderen din på nytt eksternt gjennom Wallbox-portalen

1. Innledning

Wallbox ønsker alltid å tilby kundene sine de beste produktene, tjenestene og brukeropplevelsen. En svært viktig del av denne brukeropplevelsen er Wallbox-appen og Wallbox-portalen.

Wallbox-portalen lar deg ha full kontroll over din ladeopplevelse, samle inn informasjon om ladeøkter, statistikker, forbruk, brukere, osv. Du kan også administrere energiforbruket og kostnadsbesparelser relatert til å ta i bruk elektriske kjøretøy.

Abonnementet på Wallbox Standard- eller Wallbox Business-plan lar deg starte laderen din på nytt eksternt. Dette lar deg oppdatere laderen din fra hvor som helst uten å være fysisk til stede der laderen er plassert.

2. Krav for å utføre omstarten

Hvis du er super-administrator eller administrator for gruppen, kan du utføre den eksterne omstarten.

For å utføre den eksterne omstarten, sikre at følgende krav møtes:

 • Abonnement på enten Wallbox Standard- eller Wallbox Business-plan.
 • Laderen må være koblet til skyen.
 • Ikonet for Omstart tilgjengelig på Wallbox-portalen vil kun vises dersom laderen er koblet til skyen.
 •  Sikre at du har en lader som er kompatibel med ekstern omstart. Alle laderne kan startes på nytt eksternt, unntatt Wallbox Pulsar.

3. Ekstern omstartsprosess

 1. Logg inn på Wallbox-portalen .

https://my.wallbox.com/

 1. Gå inn på Chargers-siden.
 1. Klikk på den påkrevde laderen.

Siden med detaljer om laderen vises.

 1. Hvis en omstart ikke er tilgjengelig, vil omstartsikonet vises i grått.
 1. Hvis en omstart er tilgjengelig, vil omstartsikonet vises i grønt.
 1. Beveg pekeren din over omstartsikonet.

Meldingen «Restart Available» vises.

 1. Klikk på omstartsikonet for å starte omstartsprosessen.

Det modale vinduet CHARGER RESTART som viser omstartsdetaljene vil dukke opp.

 1. Klikk på OKAY.

Omstarts prosessen starter.

Ikonet for lader status vil bli grått.

Merk: Laderen vil være utilgjengelig for bruk mens den startes på nytt.  Laderomstartsprosessen starter og du kan bruke laderen igjen etter et par minutter når omstarten er fullført.

Hvordan kansellerer jeg omstarten?

 Du kan kansellere omstarten ved å klikke utenfor modalvinduet. Modalvinduet vil forsvinne.

 Hva skjer om omstarten er mislykket?

Det er for tiden ingen måte å vite om den eksterne omstarten er mislykket.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 12/05/2021

Was this article helpful?