Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Information om LED-färgkoder på Commander 2

På Commander 2 finns en LED-funktion som visar laddningsaktivitet, laddarens status och indikerar fel. LED-signalerna med olika färger är avsedda för att vara intuitiva och enkla att förstå. LED-indikatorn är väl synlig på Commander 2-laddarens framsida.

LED-indikatorns färger motsvaras av färgerna på Wallbox-appens laddarstyrningsskärm när appen är ansluten till laddaren.

Nedan beskrivs vilka signaler som kan visas och vad de betyder:

ALLMÄN INFORMATION

GRÖNInitiering och klar att använda

När Commander 2 slås på tänds LED-indikatorn med grönt sken, tonas ut och tänds sedan med grönt sken igen när initieringen har avslutats och laddaren är klar att använda. LED-indikatorn lyser med grönt sken tills du kopplar in bilen eller stänger av laddaren.
TURKOS – Viloläge


Elbilen är klar för laddning, laddningen har pausats eller bilen är fulladdad.
TURKOS (blinkande sken) – Programmerad laddning – ready-läge

Programmerad laddning kan startas.
MÖRKBLÅ (långsamt blinkande sken)Laddningsläge

Elbilen är inkopplad till Commander 2 och laddning pågår.
GULLåst läge

LED-indikatorn ger blinkande blått sken när en säker anslutning har upprättats mellan laddaren och bilen och laddningsprocessen är igång.
GUL  – Låst läge

Laddaren är låst. Endast en behörig användare kan låsa upp den. Användaren kan identifiera sig med RFID transponderkort eller PIN-kod. Elbilen laddas inte när laddaren är i låst läge.
Om mer än en användare har tillgång till laddaren och autolås har aktiverats, låses laddaren efter några sekunder efter utebliven användaraktivitet. Läs mer i denna artikel om hur låssystemet används på Commander 2.
RÖD – Felläge

Laddaren har ett feltillstånd. Det identifierade problemet kan komma från din laddare, din elbil eller elnätet. Gör inga försök att ladda vid detta tillstånd. Kontakta Wallbox Serviceför rådgivning och rekommenderade åtgärder från våra tekniker.
GRÖN (långsamt blinkande sken) – Uppdaterar inbyggd programvara

Uppdatering pågår av laddarens inbyggda programvara. Observera att LED-indikeringen stängs av helt under uppdateringen. Utför inga åtgärder under uppdateringen, då det innebär risk för skador på Copper SB.
ORANGE (blinkande sken) – MID-konfigureringsfel

Kommunikationsavbrott mellan laddaren och MID-mätaren. Läs i denna artikelom hur MID-mätaren installeras och konfigureras.

FELSIGNAL FÖR POWER SHARING

Commander 2 kan också visa en signal om ett fel inträffar under användning med Static Load Management. I det följande beskrivs vilka signaler LED-indikatorn kan visa.

RÖD (30 sek.) – Sekundär laddare ej parkopplad

Laddaren kan inte anslutas till de sekundära laddarna i samma nätverk. Mer information finns i artikeln Static Load Management.
GRÖN/VIT/LJUSBLÅ (blinkande sken) – Fristående läge


Commander 2 kan inte parkopplas med andra laddare i Static Load Management-systemet. Mer information finns i artikeln Static Load Management.

SIGNAL FÖR POWER BOOST 

Commander 2 kan också visa en signal om ett fel inträffar vid användning med Power Boost-systemet. I det följande beskrivs vilka färger LED-indikatorn kan visa.

LJUSBLÅ (blinkande sken)
Ljusblå

Elbilen inväntar effekttilldelning.
Updated on 01/03/2022

Was this article helpful?