Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Forstå fargekodene til din Commander 2 LED

Commander 2 integrerer et LED-system som reflekterer lade-aktiviteten, kommuniserer statusen og rapporterer eventuelle feil. Fargekodingen er laget for å være enkel, lett å forstå og intuitiv. LED halo er lett å gjenkjenne på fronten av din Commander 2.

Fargene som vises av LED-en vil samsvare med fargene på myWallbox-appens laderkontrollskjerm når den er koblet til laderen din.

Nedenfor finner du de forskjellige fargene som kan vises og hva de betyr:

GENERELL INFORMASJON

GRØNTInitialisering og ready modus

Når du slår på Commander 2, vil LED-systemet lyse grønt, slutte å lyse og lyse grønt på nytt når oppstartsprosessen er fullført og laderen er klar til bruk. LED-en vil forbli grønn til du kobler til bilen din eller slår av laderen din.
TURKIS – standby modus


Det elektriske kjøretøyet er klar for lading, ladeøkten er satt på pause eller kjøretøyet er fulladet.
TURKIS (blinkende) – Planlagt lading ready modus

Den planlagte ladeøkten er klar til å begynne.
MØRKEBLÅ (sakte blinking)lade-modus

Kjøretøyet er tilkoblet Commander 2 og ladeøkten er i gang.
GULlåst-modus

LED-indikatoren viser et blinkende mørkeblått lys når tilkoblingen mellom laderen og kjøretøyet er etablert og ladingen er i gang.
GUL – Låsemodus

Laderen er låst. Kun en autorisert bruker kan låse den opp. Brukerautentisering kan gjøres via et RFID-kort eller en PIN-kode. Elbilen din lader ikke når laderen er i låst modus.
Dersom mer enn én bruker er tilordnet laderen din og automatisk lås er aktivert, vil laderen bli automatisk låst etter noen få sekunder dersom det ikke er noen brukeraktivitet. Du kan finne ut mer om å bruke låsesystemet til Commander 2 i denne artikkelen.
RØD – Feilmodus

Laderen er i feilmodus. Problemet som er oppdaget kan stamme fra laderen din, fra det elektriske kjøretøyet eller fra kraftnettet. Ikke prøv å lade i denne tilstanden. Kontakt Wallbox Service slik at teamet vårt kan gi deg råd om den beste fremgangsmåten å følge.
GRØNT (sakte blinkende) – Programvareoppdatering

Fastvaren til laderen blir oppdatert. Merk at LED-systemet vil slå seg av helt under blinkeprosessen. Ikke foreta noen handling under denne prosessen. Det kan skade din Copper SB.
ORANSJE (blinkende) – MID-konfigureringsfeil

Kommunikasjonen mellom laderen din og MID-måleren fungerer ikke. Du kan se denne artikkelen for ytterligere informasjon om hvordan du installerer og konfigurerer MID-måleren.

SIGNAL FOR STRØMDELINGSFEIL

Commander 2 kan også vise et signal dersom en feil inntreffer når den brukes for strømdeling. Nedenfor er en liste over relaterte farger som kan vises av LED-systemet:

RØD (30 s) – Sekundær ikke paret

Laderen er ikke i stand til å koble til sekundærladere i nettverket. Referer til artikkelen om Power Sharing for mer informasjon.
GRØNT/HVITT/LYSEBLÅTT (blinkende) – Frittstående-modus


Din Commander 2 kunne ikke pares med de andre laderne i Power Sharing-systemet ditt. Referer til artikkelen om Power Sharing for mer informasjon.

POWER BOOST-VARSLING 

Commander 2 kan også vise et signal om en feil oppstår når den brukes med Power Boost-systemet. Nedenfor er en liste over relaterte farger som kan vises av LED-systemet:

LYSEBLÅTT (blinkende)
Lyseblått

Strømbilen din venter på en strømtildeling.
Updated on 01/03/2022

Was this article helpful?