Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan koble fra en lader via portalen?

Du kan koble fra laderen/laderne din/dine når som helst via Wallbox app eller portalen.

Du må ha Admin- eller Super-Admin-tillatelse for å koble fra en lader.

  1. Logg på kontoen din på Wallbox portal.
  2. Gå til Ladere.
  3. Klikk på søppelikonet ved siden av laderen du vil koble fra.
  4. I valideringsmodalen som viste, klikk på Slett for å bekrefte handlingen din.

Laderen din er nå koblet fra.

Updated on 21/04/2022

Was this article helpful?