Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Förstå vad LED-färgen som visas på din Pulsar betyder

Du hittar lätt LED-halo:n på din Pulsars framsida. Nedan hittar du de olika färger som laddaren kan visa och vad de betyder.

 • GRÖN (roulette-rörelse) – Initialiseringsläge

Din Pulsar har initierats och är i PÅ-läge. Den gröna LED-halo:n kommer snart att sluta rotera och kommer förbli stilla tills initialiseringspocessen är avslutad.

 • GRÖNRedoläge

Din Pulsar påslagen och redo att användas. LED-halo:n kommer att förbli grön tills du ansluter ditt fordon eller stänger av din laddare.

 • TURKOSStandby-läge

Ditt fordon är anslutet till din Pulsar och kommunikation mellan dem är upprättad. När du väntar på att slutföra ett kommando eller starta laddningsprocessen, förblir LED-enheten i denna position. Denna turkosa LED-färg visas även när:

 1. ditt fordon har varit i en laddningssession och är nu helt laddat;
 2. du har pausat laddningsprocessen via myWallbox-appen;
 3. ditt fordon väntar på strömtilldelning (Power boost-felsignal).
 • TURKOS (blinkar)Schemalagd laddning – redoläge

Ditt fordon är anslutet till din Pulsar och din Pulsars LED blinkar turkost för att signalera att den väntar på att den schemalagda laddningssessionen ska börja (läs mer om hur du schemalägger en laddningssession och fördelarna med dem i den här relaterade artikeln: Så här skapar du en schemalagd laddningssession med din Pulsar).

 • MÖRKBLÅ (blinkar långsamt)Laddningsläge

LED-indikatorn kommer att visa ett blinkande blått ljus när en säker anslutning mellan din laddare och din bil har upprättats och laddningsprocessen är igång.

 • GUL Låst läge

Denna färg kommer att synas på din laddare när du har låst din Pulsar via myWallbox-appen eller online-portalen.

Observera att för att kunna låsa din laddare måste ditt elektriska fordon vara frånkopplat. Om det finns mer än en användare tilldelad till laddaren, kommer den att låsa automatiskt efter några sekunder utan användaraktivitet. Du kan läsa mer om ditt batteris låssystem i den här artikeln: så här ställer du in skydd med autolås.

Så snart laddaren är upplåst kommer den att visa den turkosa färgen (redoläge). Om din laddare väntar på ett schema eller en laddning kommer LED-systemet att blinka turkost.

 • RÖDFelläge

Laddaren har ett feltillstånd. Försök inte att ladda i detta tillstånd. Det identifierade problemet kan komma från din laddare, ditt fordon eller elnätet. Kontakta Wallbox Service så att vårt team kan ge dig råd om bästa uppföljningsåtgärder.

 • VIT (snabb roulette-rörelse)Uppdatering av fast programvara

Ditt batteris fasta programvara uppdateras. Vidta inga åtgärder under den här processen eller så kan din Pulsar skadas.

 • LILASynkronisering

Synkronisering med myWallbox-appen via Bluetooth.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 21/12/2021

Was this article helpful?

Related Articles