Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Pulsar Lysdiod – Färgens betydelse

Indikatorlampan är lätt att hitta på framsidan av Pulsar. Nedan hittar du de olika färger som laddaren kan visa och vad de betyder.

 • GRÖN (roterande rörelse) – Uppstartsläge

Din Pulsar har initierats och är påslagen. Den gröna indikatorlampans roterande rörelse avslutas efter en kort stund och övergår till fast sken när initieringen har avslutats.

 • GRÖNRedo att användas

Din Pulsar är påslagen och redo att användas. Indikatorlampan kommer att förbli grön tills du ansluter ditt fordon eller stänger av din laddare.

 • TURKOSStandby-läge

Ditt fordon är anslutet till din Pulsar och kommunikation mellan dem är upprättad. När du väntar på att slutföra ett kommando eller starta laddningsprocessen, förblir indikatorlampan i denna position. Denna turkosa färgen visas även när:

 1. ditt fordon har varit i en laddningssession och är nu helt laddat;
 2. du har pausat laddningsprocessen via Wallbox-appen;
 3. ditt fordon väntar på strömtilldelning (Power boost-felsignal).
 • TURKOS (blinkar)Schemalagd laddning redo

Ditt fordon är anslutet till din Pulsar och din lysdioden på din Pulsars blinkar turkost för att signalera att den väntar på att den schemalagda laddningssessionen ska börja (läs mer om hur du schemalägger en laddningssession och fördelarna med dem i den här artikeln: Hur du skapar en schemalagd laddningssession med din Pulsar).

Observera att om du ansluter fordonet mer än 12 timmar före schemat, kommer fordonet att börja laddas automatiskt.

 • MÖRKBLÅ (blinkar långsamt)Laddningsläge

Indikatorlampan ger blinkande blått sken när en säker anslutning har upprättats mellan laddaren och bilen och laddningsprocessen är igång.

 • GUL Låst läge

Denna färgsignal visas på din Pulsar-laddare när den har låsts via Wallbox-appen eller webbportalen.

Om mer än en användare har tillgång till laddaren, låses den automatiskt efter några sekunder utan aktivitet om autolås har aktiverats (vilket är standard). Du kan läsa mer om ditt batteris låssystem i den här artikeln: Hur du skapar säkerhet med autolås.

Så snart laddaren är upplåst kommer den att visa den turkosa färgen (redo). Om din laddare väntar på en schemalagd laddning eller en laddning kommer indikatorlampan att blinka turkost.

 • RÖDFelläge

Laddaren är i felläge. Försök inte att ladda. Det identifierade problemet kan komma från din laddare, ditt fordon eller elnätet. Kontakta Wallbox Service så att vårt team kan ge dig råd om bästa uppföljningsåtgärder.

 • VIT (snabb roterande rörelse)Uppdatering av firmware

Uppdatering pågår av laddarens firmware. Vidta inga åtgärder under uppdateringen, då risk finns att Pulsar-laddaren skadas.

 • LILASynkroniserar

Synkroniserar med Wallbox-appen via Bluetooth.

 

[elementor-template id="1022"]
Updated on 03/11/2022

Was this article helpful?