Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur konfigurerar jag en personlig PIN-kod för att få tillgång till en laddare (Commander/Commander 2)?

Användare kan använda en PIN-kod (personligt identifikationsnummer) för att identifiera sig för sina tilldelade laddare. PIN-koden är unik för varje användare. För att använda den här funktionen måste varje användare ange en fyrsiffrig PIN-kod i sina användarinställningar i myWallbox-portalen eller myWallbox-appen.

Den här funktionen är bara kompatibel med Commander och Commander 2.

I Portalen

  1. Logga in på ditt Wallbox-konto på portalen.
  2. Klicka på “Inställningar”.
  3. Bläddra till avsnittet Commander PIN.
  4. Klicka på pennikonen för att ändra PIN-kodens fyra siffror och klicka på “Spara ändringar”.
  5. Din PIN-kod är nu konfigurerad.

I appen

  1. Logga in på ditt Wallbox-konto i appen.
  2. Klicka på profilikonen > Personliga uppgifter.
  3. Bläddra till Commander PIN.
  4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och klicka på “Spara”.
  5. Din PIN-kod är nu konfigurerad.
Updated on 09/11/2022

Was this article helpful?

Related Articles