Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Slik aktiverer du automatisk rapportering for lading

1. Innledning

Wallbox gjør alltid det beste vi kan for å gi kundene de beste produktene, tjenestene og brukeropplevelsene. Et viktig bidrag til den gode brukeropplevelsen er Wallbox-appen og Wallbox.com.

Både appen og nettstedet gir deg full kontroll over ladingen. Du kan nemlig hente ut informasjon om selve ladingen, statistikk, forbruk, brukere og så videre. Slik blir det lett å holde full styring over energiforbruk og kostnadsbesparelser ved skifte til elektrisk bil.

Filtre er nyttige for å analysere laderens statistikk. Du filtrerer data ved hjelp av forskjellige filtre for å få økt innsikt i egne målinger.

Du kan også hente ut et sammendrag over alle egne ladinger gjennom Wallbox.com.

Wallbox tilbyr tre typer abonnementer på programvare: Basic, Standard og Business. Kunder med Wallbox Basic har kun tilgang til grunnleggende statistikk om energiforbruk og kostnader gjennom appen. Kunder med Wallbox Basic kan ikke laste ned informasjon om ladingene.

Kunder med Wallbox laster enkelt ned all informasjon om energiforbruk, kostnader, lading og historiske data i sanntid. Kunder med denne planen kan også hente ut rapporter med filtre i CSV-format etter behov. Kunder med Wallbox Business kan be om å få tilsendt et sammendrag av alle de viktigste målingene for lading som er gjort per e-post, i tillegg til det ovennevnte.

2. Automatisk rapportering

Automatisk rapportering er tilgjengelig med Wallbox Business. Denne funksjonen aktiveres av superadministrator. Når den er aktivert, mottar superadministrator en månedlig rapport over alle statistikker for grupper.

De automatiserte rapportene har følgende funksjoner:

  • Rapporten inkluderer standard CSV som genereres i gruppens Wallbox-portal
  • Rapporten sendes ut rundt midnatt (UTC) siste dag i hver måned
  • Rapporten inneholder statistikk for alle dager i avsluttende måned
  1. Når du er inne på Statistikk, aktiverer du Automatisk rapportering ved å trykke på knappen.

Fra dette tidspunktet mottar du en månedlig rapport per e-post.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 15/10/2021

Was this article helpful?