Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Ändra användares roll

1. Inledning

Wallbox vill alltid förse sina kunder med de bästa produkterna, tjänsterna och användarupplevelsen. En viktig del av användarupplevelsen är Wallbox-appen och myWallbox-portalen.

Både appen och portalen ger kunden full kontroll över laddningen, möjlighet att samla in information om laddningar, statistik, förbrukning, användare osv. Det gör att alla våra kunder har full kontroll över sin energiförbrukning och sina kostnadsbesparingar i samband med införande av elbilar.

Du hittar uppgifterna om alla användare i en grupp eller en undergrupp på myWallbox-portalen. Om du är gruppens superadministratör kan du ändra användares roller och tilldela laddare till användare i en grupp eller en undergrupp.

2. Ändra en användares roll

Om du är gruppens superadministratör kan du ändra användares roller och tilldela laddare till användare i en grupp eller en undergrupp. Du kan välja användar- eller administratörsbehörighet för varje användare.

Användare: Ge användaren åtkomst endast till de valda laddare som tilldelats gruppen.

Administratör: Ge användaren tillgång till alla laddare i din grupp och låta dem hantera laddare och användare i gruppen.

    1. Gå till sidan Användare för din grupp på mywallbox-portalen.

    1. I kolumnen Användartyp klickar du på användarsymbolen för den användare du vill ändra rollen för.

Sidan med uppgifter om den valda användaren visas.

    1. I listan med användartyper klickar du på den roll du vill tilldela användaren.

    1.  Klicka på Spara.

Wallbox Academy-utbildnings- och certifieringslösningen är en heldagsupplevelse på Wallbox i Barcelona eller Madrid eller på våra partners anläggningar… Få en översikt över alla Wallbox produkter och tjänster. Om du vill ha mer information, tveka inte på att kontakta oss

Updated on 11/05/2021

Was this article helpful?

Related Articles