Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan starte flere av dine ladere på nytt eksternt

Å starte mer enn én lader på nytt eksternt gjennom Wallbox-portalen

1. Innledning

Wallbox ønsker alltid å tilby kundene sine de beste produktene, tjenestene og brukeropplevelsen. En svært viktig del av denne brukeropplevelsen er Wallbox-appen og Wallbox-portalen.

Wallbox-portalen lar deg ha full kontroll over din ladeopplevelse, samle inn informasjon om ladeøkter, statistikker, forbruk, brukere, osv. Du kan også administrere energiforbruket og kostnadsbesparelser relatert til å ta i bruk elektriske kjøretøy.

Abonnementet på Wallbox Business-plan lar deg starte flere enn én lader på nytt eksternt og samtidig. Dette lar deg oppdatere laderne dine fra hvor som helst uten å være fysisk til stede der laderen er plassert.

2.  Krav til og informasjon for å utføre omstarten

Hvis du er super-administrator eller administrator for gruppen, kan du utføre den eksterne omstarten av mer enn én lader samtidig.

For å utføre den eksterne omstarten, sikre at følgende krav møtes:

 • Abonnement på Wallbox Business-plan.
 • Hvis laderen som ikke kan utføre handlingen når ekstern omstart blir valgt, vil laderen ikke vises i det modale bekreftelsesvinduet.
 • Laderne som ikke er tilkoblet kan velges, men vil ikke vises i det modale bekreftelsesvinduet.
 • Som standard vil kun avkrysningsboksen for laderne vises og handlingene vil kun vises etter å ha valgt avkrysningsboksen som korresponderer til den påkrevde laderen.
 • Det modale bekreftelsesvinduet vises når omstartshandlingen er valgt for alle de valgte laderne.
 • Laderne som ikke lenger trenger omstart, kan slettes fra det modale bekreftelsesvinduet.
 • Når det modale bekreftelsesvinduet er akseptert, vil laderne som utfører omstarten vises som deaktiverte sammen med den viste omstartsteksten.

3.  Enorm ekstern omstartsprosess

 1. Logg inn på Wallbox-portalen .

https://my.wallbox.com/

 1. Gå inn på Chargers-siden.
 1. Velg avkrysningsboksene for alle laderne som skal startes på nytt.
 1. Klikk på Restart-ikonet.

Det modale bekreftelsesvinduet for samlede handlinger vises.

 1. Kontroller at laderne som vises er de du vil starte på nytt

Merk: I det modale bekreftelsesvinduet vil kun laderne som er i stand til å utføre omstartshandlingen vises.

 1. I det modale bekreftelsesvinduet Restart Charger, klikk på OKAY.

Omstartsprosessen starter. Laderen vil være utilgjengelig for bruk mens den startes på nytt. Du kan bruke laderen igjen etter et par minutter når omstarten er fullført.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 11/05/2021

Was this article helpful?