Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan starte en lader på nytt eksternt gjennom myWallbox-appen?

Hvis du trenger å starte laderen din på nytt eksternt, kan du gjøre dette direkte fra myWallbox-appen uten noen inngripen på selve laderen, så lenge den er tilkoblet til Internett.

Du kan også starte laderen din på nytt «offline», men du må være tilkoblet til den via Bluetooth og innen Bluetooth-området for den.

Starte laderen din på nytt med myWallbox-appen

  1. Logg inn på myWallbox-appen.
  2. Velg laderen din fra listen.
  3. Trykk på Innstillinger-ikonet.
  4. Trykk på Avanserte valg.
  5. Trykk på Omstart.
  6. Klikk på Godta. Merk at det vil være nødvendig å reetablere Bluetooth-tilkoblingen til laderen når den er startet på nytt.

Laderen blir utilgjengelig for bruk mens den startes på nytt.

Feilsøking

Jeg er borte fra laderen min og vil starte den på nytt, men «Omstart»-knappen vises ikke.
Omstart-knappen på myWallbox-appen vil kun vises hvis laderen er tilkoblet Internett. Du må koble til laderen din på nytt for å kunne starte den på nytt eksternt.
Jeg lader/utlader for øyeblikket min elektriske bil og jeg kan ikke starte den på nytt.
En lader kan ikke startes på nytt når den lader/utlader, avslutt lade-økten først og forsøk å starte den på nytt igjen.
Jeg eier en Pulsar, men jeg kan ikke starte den på nytt eksternt. Hva kan jeg gjøre?
Som en «dummy»-lader inkluderer ikke Pulsar Wi-Fi/Ethernet-funksjonalitet og kan ikke startes på nytt eksternt. Du kan imidlertid tilbakestille den via appen når du er innenfor Bluetooth-rekkevidde av den.
Updated on 21/04/2022

Was this article helpful?