Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan legger du til et Wallbox-RFID-kort til Wallbox-kontoen din eller en brukerkonto?

Du kan koble et Wallbox RFID-kort til en Wallbox-konto og bruke RFID-autentisering for tilgang til en lader. 

Med RFID-autentisering må laderen ha Internett-tilgang for å holde informasjonen om autoriserte brukere oppdatert. Merk at det kan ta opptil 1 eller 2 minutter før laderen oppdaterer brukerinformasjon etter en endring i Wallbox portal-innstillingene.

Bare Superadmin- og Admin-brukere kan se og tilknytte RFID-kort til Wallbox-kontoer. Brukerne vil kun se en stjerne i feltet for de respektive RFID-kortnumrene.

Legge til eller modifisere en brukers Wallbox-RFID-kort

  1. Logg inn på portalen ved å fylle ut informasjonen din, eller registrer deg dersom du ikke allerede har en konto.
  2. Klikk på Brukere.
  3. Klikk på brukeren som du har behov for å redigere / legge til Wallbox-RFID-kortet for.
  4. I RFID-fanen klikker du på tallene for å redigere dem. Skriv inn de 17 sifrene på Wallbox-RFID-kortet.

Du finner Wallbox-RFID-tallene i nederste venstre hjørne av kortet.

  1. Klikk på Lagre. Når meldingen «RFID lagret» vises, har RFID-kortnumrene blitt lagret. Deretter vil brukeren kunne autentisere laderen ved hjelp av det registrerte kortet.

Legge til eller modifisere ditt eget Wallbox-RFID-kort

  1. Logg inn på portalen ved å fylle inn informasjonen din, eller registrer deg dersom du ikke allerede har en konto.
  2. Klikk på Profil-ikonet, og deretter på Innstillinger.
  3. Rull ned til RFID-seksjonen.
  4. Klikk på tallene for å endre dem, og skriv inn de 17 sifrene på Wallbox-RFID-kortet ditt.

Du finner Wallbox-RFID-tallene i nederste venstre hjørne av kortet.

  1. Klikk på Lagre. Når meldingen «RFID lagret» vises, har RFID-kortnumrene blitt lagret. RFID-kortet ditt er nå tilknyttet kontoen, og du kan bruke det til å autentisere deg overfor laderen.
Updated on 09/11/2022

Was this article helpful?