Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Viktig information om Wallbox 2019

Wallbox strävar alltid efter att ge alla sina kunder den bästa laddningsupplevelsen. Därför förbättrar vi ständigt våra produkters funktioner. Nedan finns en databas med alla publicerade leveransmeddelanden, med en förklaring av alla uppdateringar som utförts.

Översikt

 • Förbättringar i Wallbox-appen finns tillgängliga i den här utgåvan.

Wallbox rekommenderar att du genomför dessa uppdateringar.

Utgivningsversioner

IOS-app: 2019.11.13

Android-app: 2019.11.13

Förbättringar och nya funktioner:

 • Power Boost_iOS & Android Wallbox app
  • Kontrollen för att aktivera och avaktivera power boost, genom Wallbox-appen, avaktiverade ibland inte power boost och inaktiverar den nu korrekt när som helst.
 • Schedules_Android Wallbox app
  • När användaren var ansluten till laddaren via Android Wallbox-appen och hade ett aktivt schema för söndagar, var detta schema inte erkänt eller anslutet; nu kan du ansluta till laddaren och se scheman för alla dagar och tider.

Översikt

 • Förbättringar av Wallbox-portalen och Wallbox-appen finns i den här utgåvan.
 • En ny firmware/programvara för varje produkt har också släppts och kan uppdateras genom den nya Wallbox-appversionen.

Wallbox rekommenderar att du genomför dessa uppdateringar.

Utgivningsversioner

IOS-app: 2019.10.22

Android-app: 2019.10.22

Pulsar Pulsar Plus Commander Commander 2 Copper C Copper S/SB
3.7.3 4.1.5 3.0.5 4.2.6 3.8.5 3.8.5

Förbättringar och nya funktioner:

 • Dynamisk effektdelning Tillgänglig för Wallbox PRO-licensierade kunder
  • Med dynamisk effektdelning (Dynamic Static Load Management, DPS) övervakas en byggnads faktiska effektbehov och jämförs mot den totala kapaciteten. När behovet är lägre än kapaciteten, kan återstående effekt fördelas till laddstationen. Om byggnadens aktuella behov däremot är lika stort eller större än kapaciteten, levereras ingen effekt till laddstationen. Bara genom att utnyttja perioder med låg efterfrågan från byggnaden kan laddstationens effektbehov tillgodoses utan att anläggningens effektkapacitet, eller högsta tillåtna strömuttag, ökas.
  • För att åstadkomma detta energifördelningssystem har Power Boost- och Static Load Management-funktionaliteten i effektdelningen sammanfogats för att skapa dynamisk effektdelning.
  • Alla Wallbox-laddare kan installeras i den här konfigurationen. Dock kan en PULSAR aldrig vara MASTER för nätverket.
  • Den här funktionen måste konfigureras via appen eller pekskärmen i Wallbox Commander-familjen
 • Automatisk rapportering Tillgänglig för Wallbox PRO-licensierade kunder
  • Automatisk e-postsändning av månadsstatistikrapport för varje grupp av laddare till dess Super Administrator-användare
  • Rapporten innehåller standard-CSV som genereras för gruppen på Wallbox-portalen
  • Rapporten skickas i ett intervall runt midnatt (UTC) sista dagen i varje månad
  • Rapporten innehåller information om laddningssessioner för alla dagar i stängningsmånaden
 • App_Onboarding
  Det finns två olika typer av onboarding:
  • Onboarding av nykomling:
   • Uppsättning bilder som presenterar grundläggande funktioner för nyskapat konto
   • Bilder visas precis efter inloggningen och när kontot har skapats
  • Tillkännagivande av nya funktioner:
   • Uppsättning bilder som presenterar nya funktioner för befintliga konton
   • Bilder visas när appen har uppdaterats och öppnats
 • Uppdatera laddarens programvara på distans
  • Via internet genom appen
  • Gäller alla Wallbox-laddare anslutna till internet utom till Wallbox Pulsar
 • Organisationsnivå för grupper
  • Ändra grupp på portalnivå
 • Förladdning
  • Förladdning förlängd till fem sekunder
  • Wallbox-laddare har nu kompatibilitet med både Smart Mercedes- och Kia Niro-bilar, vilket löser schemaproblem som tidigare upptäckts
  • Gäller för Wallbox Pulsar- och Commander 1-modeller

Översikt

 • Förbättringar av Wallbox-portalen och Wallbox-appen finns i den här utgåvan.
 • En ny firmware/programvara för varje produkt har också släppts och kan uppdateras genom den nya Wallbox-appversionen.

Wallbox rekommenderar att du genomför dessa uppdateringar.

Utgivningsversioner

IOS-app: 2019.09.16

Android-app: 2019.09.18

Pulsar Pulsar Plus Commander Commander 2 Copper C Copper S/SB
3.7.1 4.0.2 2.9.3 4.1.3 3.7.3 3.7.3

Förbättringar och nya funktioner:

 • Statistikrapport
  • På “användar”-nivå kanske användare inte har
   • Användare har möjlighet att välja format och tidszon vid export av. csv-statistikrapport från Wallbox-portalen
   • Förbättra statistikrapport för laddare, införliva nya fält och förbättra logiken i visade data i kolumner
   • Energivärde kommer att skickas på rätt sätt i [kWh]
   • Statistikrapporter för laddare innehåller och stödjer också information om hantering av betalningar baserat på tidpunkten för laddarens användning
 • Betalningssystem Tillgängligt för Wallbox PRO-licensierade kunder
  • Finns för Commander- och Copper-familjeladdare
  • Kunder under Wallbox PRO-licenser kan göra sina laddare tillgängliga för tredje part (slutanvändare), vilket genererar en intäkt beräknad utifrån användningstid
  • Denna process utförs genom en betaltjänst
   • Slutanvändare kan använda denna tjänst via Wallbox-appen genom att skanna en QR-kod som finns bredvid laddaren och ange sin betalningsmetod
   • Kunder under Wallbox PRO-licenser (super admin-användare) kan använda Wallbox-portalen för att konfigurera sina betalningspreferenser och hantera betalningssessioner
 • Hantering av undergrupper Tillgänglig för Wallbox PRO-licensierade kunder
  • Finns för alla Wallbox-laddare
  • UNDERGRUPPER FÖR LADDARE:
   • Super admin-användare kan skapa och ta bort undergrupper av laddare för sin grupp
   • Super admin- eller admin-användare kan skapa, redigera och ta bort undergrupper av användare i sin grupp
  • UNDERGRUPPER FÖR ANVÄNDARE
   • Slutanvändare kan använda denna tjänst via Wallbox-appen genom att skanna en QR-kod som finns bredvid laddaren och ange sin betalningsmetod
   • Kunder under Wallbox PRO-licenser (super admin-användare) kan använda Wallbox-portalen för att konfigurera sina betalningspreferenser och hantera betalningssessioner
 • RFID Tillgänglig för Wallbox Copper C/S/SB
  • RFID är aktiverad som standard i alla Wallbox Copper-modeller
 • Mobilvänlig användarregistrering
  • När en e-postinbjudan tas emot av en ny användare kan han/hon avsluta registreringsprocessen direkt i sin mobil via appen om den installerades. Om inte kommer processen att omdirigera dig direkt till Play Store/App Store.
 • Information om laddare Land och delstat
  • Användare måste lägga till land och delstat när de lägger till och anpassar en ny laddare
  • Denna information kommer att bidra till att beräkna motsvarande skattesatser i det valda landet när du använder online-betalningar

Översikt

 • En ny firmware för Wallbox Copper C/S och Copper SB har lanserats

Denna nya firmware hjälper WB Copper S och Copper SB att undvika uttagslåsning av laddkontakten så att den inte släpper även om bilen har kopplats ur.

Utgivningsversioner

Copper C/S Copper SB
3.6.3 3.6.3

Wallbox rekommenderar att du genomför dessa uppdateringar.

Översikt

 • Förbättringar av Wallbox-portalen och Wallbox-appen finns i den här utgåvan.
 • En ny firmware för varje produkt har också släppts som kan uppdateras genom den nya Wallbox-appversionen.

Wallbox rekommenderar att du genomför dessa uppdateringar.

Utgivningsversioner

IOS-app: 2019.06.17

Android-app: 2019.06.17

Pulsar Pulsar Plus Commander Copper C Copper SB
3.7.0 3.9.0 2.8.0 3.6.0 3.6.0

Förbättrade funktioner:

 • Användarbehörigheter
  • På “användar”-nivå kanske användare inte har
   • tillgång till laddarens konfigurationsinställningar,
   • möjlighet att ställa in scheman
   • möjlighet att ändra energiintensiteten
   • och kan bara använda låsa/låsa upp och spela/pausa.
 • Förbättringar av konceptet flera användare introducerar ”laddarskyddade” funktioner
  • Förutsatt att
   • Miljön flera användare alltid kommer att ha funktionen autolås aktiverad
   • En laddare kan ställas in i ”gästläge” och kommer aldrig att låsas
   • En användare har möjlighet att aktivera/avaktivera funktionen autolås

Vi har ändrat beteendet hos ”flera användare” för att ge kunderna möjlighet att ha en ”gäst”-laddare och ge den enskilda användaren möjlighet att ha ”autolås”.

Finns för alla Wallbox-laddare

 • Fjärrscheman
  • Laddningsscheman kan nu konfigureras, inte bara via Bluetooth, utan även på distans

Tillgänglig för Pulsar Plus-, Commander-, Copper C- och Copper S/SB-laddare

 • Mobil anslutning
  • Optimering av datautbytesprocessen mellan laddare och moln samtidigt som man behåller samma realtidsfunktioner.
  • Optimering av 3G Dongle konfiguration och återanslutning.

Tillgänglig för Commander-, Copper C- och Copper S/SB-laddare

 • PULSAR-laddare
  • Laddningssessioner: En ansvarsfriskrivning har lagts till för att meddela laddningssessionens sluttid när EVG är frånkopplad.
  • Förbättra uppdatering av firmware: Även om uppdatering av firmware i stor utsträckning beror på mobiltelefonens varumärke, modell och operativsystem, har vi lyckats minska utförandetiden för denna åtgärd

Översikt

Förbättringar i mobil anslutning finns tillgängliga i den här versionen.

Wallbox rekommenderar att du genomför dessa uppdateringar.

Copper SB

Utgivningsversion: 3.5.3

Improvements_Copper SB

 • Optimering av dataförbrukning när du använder mobil anslutning.
  • Den data som delas mellan Charger och Wallbox Cloud minskar när du använder mobil anslutning.
 • Förbättringar i hanteringen av ändringar i SIM-kortets parametrar (t.ex. nya SIM-leverantörparametrar).
 • Förbättringar av stabiliteten och robustheten i mobil anslutning.

Översikt

Förbättringar av stabiliteten och användarupplevelsen via Wallbox-portalen och Wallbox-appen görs tillgängliga i den här utgåvan.

Wallbox rekommenderar att du genomför dessa uppdateringar.

Förbättringar

 • Förbättringar av ansiktsigenkänning (Copper C och Copper S): Minskad reaktionstid vid upplåsning av laddaren genom ansiktsigenkänningsprocessen
 • Wallbox-portalen
  • Laddare
   • Laddarlistan laddar snabbare
   • Lägg till laddare i grupp-alternativet är endast tillgängligt för användare med administratörs- eller superadmin-rättigheter
  • Statistik
   • Användare kan nu visualisera alla historiska sessioner, inte bara de senaste 12 månaderna
   • Förbättringar av datumfiltrering
   • Visualiseringen är nu mer användarvänlig och intuitiv
  • Användare
   • Validering av lösenordsfält-popup när användaren skriver felaktiga värden
   • När det uppstår ett problem när du laddar upp profilbild (avatar) visas ett felmeddelande-popup som informerar användaren
   • Förbättringar i administrations-hanteringshierarkin:
    • Superadmin och admin kan ta bort användare
    • Superadmin kan ta bort admin
   • Annan typ av användare (superadmin/admin/användare) har olika ikoner som visas, så att de enkelt kan differentieras
   • När en användare tar bort en laddare, kommer det inte ta bort länken för hela gruppen; ingen annan användare i samma grupp kommer att påverkas
   • Ta bort befintlig RFID är tillåtet (Copper-familj)
 • Wallbox-appen
  • Optimering av synkronisering och kommunikation mellan app och laddare. Funktioner som anslutning, Static Load Management och Power Boost kommer inte att vara tillgängliga förrän synkroniseringen är helt klar.

Version av Wallbox-appen:

 • IOS-app: 2019.4.9
 • Android 2019.4.9

Översikt

 • Förbättringar av Wallbox-portalen och Wallbox-appen finns i den här utgåvan.
 • Ny firmware för varje produkt har också släppts som kan uppdateras genom den nya Wallbox-appversionen.

Wallbox rekommenderar att du genomför dessa uppdateringar.

Wallbox-appen

Utgivningsversioner:

 • IOS-app: 2019.2.28 (202)
 • Android 2019.2.28

Förbättrade funktioner:

 • WiFi-anslutning
  • Förbättringar i konfigurationsprocessen
  • Förbättringar i användarfeedback av WiFi-anslutning
  • Förbättringar i WiFi-återanslutning
  • Den meddelar också användaren när laddaren är ansluten till routern, men den har inte en aktiv internetuppkoppling.

Tillgänglig för Copper C, Copper SB och Commander.

Wallbox-portalen

Förbättrade funktioner:

 • WiFi-anslutning
  • Förbättringar i konfigurationsprocessen
  • Förbättringar i användarfeedback av WiFi-anslutning
  • Förbättringar i WiFi-återanslutning
  • Den meddelar också användaren när laddaren är ansluten till routern, men den har inte en aktiv internetuppkoppling.

Tillgänglig för Copper C, Copper SB och Commander

 • RFiD
  • Kompatibilitet med 10 eller 17 decimaltecken, eller alfanumerisk med 4 eller 7 byte, UIDs.
  • Minskar tiden för RFID-verifiering med laddaren.

Tillgänglig för Copper C och Copper SB

 • Gruppnamn
  • Portalens super admin kan redigera gruppens namn

Tillgänglig för alla produkter

Pulsar

Utgivningsversion: 3.6.3

Förbättringar

 • De kommenterade förbättringarna, som nämns i sidan 1, för denna produkt (i avsnittet portal)

Commander

Utgivningsversion: 2.7.0

Förbättringar

 • De kommenterade förbättringarna, som nämns i sidan 1, för denna produkt (i avsnitten app och portal)
 • WiFi-signal och molnanslutning visualiseras på skärmen (inte bara i appen)
 • Branding: Varumärkesbilden sparas i laddaren även om internetanslutningen bryts.

Copper C

Utgivningsversion: 3.5.0

Förbättringar

 • De kommenterade förbättringarna som nämns i sidan 1 för denna produkt (i avsnitten app och portal)
 • RFiD
  • Kompatibilitet med 10 eller 17 decimaltecken, eller alfanumerisk med 4 eller 7 byte, UIDs.
  • Minskar tiden för RFID-verifiering med laddaren.
 • När du låser upp laddaren visar LED-färgen alltid det förväntade beteendet och fryser inte under några omständigheter.
 • WiFi-signal och molnanslutning visualiseras på skärmen (inte bara i appen)

Copper SB

Utgivningsversion: 3.5.0

Förbättringar

 • De kommenterade förbättringarna som nämns i sidan 1 för denna produkt (i avsnitten app och portal)
 • RFiD
  • Kompatibilitet med 10 eller 17 decimaltecken, eller alfanumerisk med 4 eller 7 byte, UIDs.
  • Minskar tiden för RFID-verifiering med laddaren.
 • När du låser upp laddaren visar LED-färgen alltid det förväntade beteendet och fryser inte under några omständigheter
 • WiFi-signal och molnanslutning visualiseras på skärmen (inte bara i appen).

Översikt

 • Förbättringar av Wallbox-appen finns i den här utgåvan.
 • En ny Pulsar firmware har också släppts och kan uppdateras genom den nya Wallbox-appversionen.

Wallbox rekommenderar att du genomför dessa uppdateringar.

Wallbox-appen

Utgivningsversioner:

 • IOS-app 2019.2.6 (198)
 • Android-app 2019.2.6 (102)

Förbättrade funktioner:

 • Synkronisering av rörelsefunktions-konfigurationen mellan app och Copper-laddare
 • Språk: uppdaterade texter på franska
 • Koppla bort användare från laddaren kan nu göras utan att ansluta till laddaren
 • Nya Pulsar-firmware version 3.6.1 (förklaras i avsnittet “Pulsar”)

Pulsar

Utgivningsversion: 3.6.1

Förbättringar

 • Bug-Fix – energiberäkning lagras på sessionen

Översikt

 • Förbättringar av Wallbox-appen och Wallbox-portalen finns i den här utgåvan.
 • En ny Pulsar firmware har också släppts och kan uppdateras genom den nya Wallbox-appversionen.

Wallbox rekommenderar att du genomför denna uppdatering.

Wallbox-appen

Utgivningsversioner:

 • iOS 2019.1.24 (195)
 • Android 2019.1.24 (101)

Förbättrade funktioner:

 • Synkronisering av rörelsefunktions-konfiguration mellan portal, app och Copper-laddare
 • Statistik visualiseras i portalen och appen
 • Schemalägg konfiguration (för alla laddare)
 • Synkronisering mellan app och moln av laddningssessioner via Bluetooth
 • Nya Pulsar-firmware version 3.6.0 (förklaras i avsnittet “Pulsar”)
 • Mindre korrigeringar (översättningsfel, inställning av profilbild)

Wallbox-portalen

Förbättrade funktioner:

 • Visualisering av datagrafik
 • Statistik och sessioner datakoherens och filtrering
 • Laddares listdata och gruppvisualisering
 • Tilldelning av laddare
 • Statistiken visualiseras i portalen och appen
 • Hantering av portalanvändare
 • Hantering av portalladdare
 • Mindre korrigeringar (visualisering av profilbild, översättningsfel)

Pulsar

Utgivningsversion: 3.6.0

Förbättringar

 • Schemalägg beteende och dess aktuella tilldelning