Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Versjonsinformasjon fra Wallbox 2019

Gjelder for

 • Commander 2
 • Copper SB
 • MyWallbox
 • Pulsar
 • Pulsar Plus
 • Quasar

Nyeste programvareversjoner
Pulsar Plus Commander 2 Copper SB Quasar Pulsar Max Pulsar Pro

Wallbox is always committed to providing the best charging experience to all its customers. Therefore, we are continuously improving our products’ features. Following you will find a repository with all published release notes, with an explanation of all the updates performed.

Wallbox er alltid forpliktet til å gi alle kundene sine den beste ladeopplevelsen. Derfor forbedrer vi kontinuerlig produktenes funksjoner. Her finner du alle publiserte versjonutgaver med forklaring på alle utførte oppdateringer.

Oversikt

 • Forbedringer til Wallbox-appen lanseres i denne versjonen.

Wallbox anbefaler at du utfører disse oppdateringene.

Utgivelsesversjoner

IOS-appen: 2019.11.13

Android-appen: 2019.11.13

Forbedringer og nye funksjonaliteter:

 • Power Boost_iOS og Android Wallbox-app
  • Kontrollen for å aktivere og deaktivere power boost gjennom Wallbox-appen korrigerer manglende deaktivering av power boost og vil nå deaktivere funksjonen riktig til enhver tid.
 • Schedules_Android Wallbox-app
  • Når brukeren var tilkoblet laderen gjennom Wallbox-appen på Android og hadde en aktiv ladetidsplan for søndager, ble ikke tidsplanen gjenkjent eller tilkoblet, men nå kan du koble fint til laderen og se ladetider for alle dager og klokkeslett.

Oversikt

 • Forbedringene i myWallbox-portalen og Wallbox-appen er tilgjengelige med denne versjonen.
 • En ny fastvare/programvare for hvert produkt er også utgitt og kan oppdateres gjennom den nye versjonen av Wallbox-appen.

Wallbox anbefaler at du utfører disse oppdateringene.

Utgivelsesversjoner

IOS-appen: 2019.10.22

Android-appen: 2019.10.22

Pulsar Pulsar Plus Commander Commander 2 Copper C Copper S/SB
3.7.3 4.1.5 3.0.5 4.2.6 3.8.5 3.8.5

Forbedringer og nye funksjonaliteter:

 • Dynamisk strømdeling Tilgjengelig for Wallbox PRO-lisensierte kunder
  • Den dynamiske strømdelingen (Dynamic Power Sharing – DPS) overvåker en bygnings etterspørsel og sammenligner den med den maksimale tillatte verdien. Når den er lavere enn maksimum, kan den levere all gjenværende tilgjengelig strøm opp til det maksimale til ladenettverket. I motsatt fall, hvis bygningens etterspørsel er lik eller større enn den maksimale tillatte verdien, blir det ikke tilført strøm til ladestasjonene. Ved bare å dra nytte av perioder der det er lav etterspørsel fra bygningen, kan ladestasjonens etterspørsel tilfredsstilles uten å måtte øke installasjonens samlede kraftforsyning.
  • For å oppnå dette smarte energidistribusjonssystemet, har smartfunksjonalitet for strømdeling blitt forbedret for å få til dynamisk strømdeling.
  • Alle Wallbox-ladere kan monteres i denne konfigurasjonen. Men en PULSAR kan aldri bli MASTER i nettverket.
  • Denne funksjonaliteten må konfigureres gjennom appen eller berøringsskjermen til Wallbox Commander-familien
 • Automatisk rapportering Tilgjengelig for Wallbox PRO-lisensierte kunder
  • Automatisk e-post sender en rapport med månedsstatistikk for hver gruppe av ladere til sine Superadmin-brukere
  • Rapporten inkluderer standard CSV som genereres i gruppens myWallbox Portal
  • Rapporten sendes ut i løpet av en viss periode rundt midnatt (UTC) siste dag i hver måned
  • Rapporten inkluderer data for alle dager med ladeøkter i den gjeldende måneden
 • App_Onboarding
  Det finnes to forskjellige typer kort:
  • Konfigurering for nykommere:
   • Sett med lysbilder som presenterer grunnleggende funksjoner for den nyopprettede kontoen
   • Lysbilder vises like etter pålogging og når kontoen er opprettet
  • Kunngjøring av nye funksjoner:
   • Sett med lysbilder som presenterer ny funksjonalitet for eksisterende kontoer
   • Lysbildene vises når appen er oppdatert og åpnet
 • Oppdater ladeprogramvare eksternt
  • Via Internett gjennom appen
  • Gjelder for alle Wallbox-ladere som er koblet til Internett bortsett fra Wallbox Pulsar
 • Gruppers organisasjonsnivå
  • Endre gruppe på Portal-nivå
 • Forhåndslading
  • Forhåndslading utvidet til 5 sekunder
  • Wallbox-ladere er nå kompatible med både Smart Mercedes- og Kia Niro-biler, noe som løser tidligere problemer med tidsplaner
  • Gjelder for Wallbox Pulsar- og Commander 1-modeller

Oversikt

 • Forbedringene i myWallbox-portalen og Wallbox-appen er tilgjengelige med denne versjonen.
 • En ny fastvare/programvare for hvert produkt er også utgitt og kan oppdateres gjennom den nye versjonen av Wallbox-appen.

Wallbox anbefaler at du utfører disse oppdateringene.

Utgivelsesversjoner

IOS-appen: 2019.09.16

Android-appen: 2019.09.18

Pulsar Pulsar Plus Commander Commander 2 Copper C Copper S/SB
3.7.1 4.0.2 2.9.3 4.1.3 3.7.3 3.7.3

Forbedringer og nye funksjonaliteter:

 • Statistikkrapport
  • På «Bruker»-nivå har brukerne kanskje ikke
   • Brukere har muligheten til å velge format og tidssone når de eksporterer .csv statistikkrapporter fra myWallbox-portalen
   • Forbedre rapporten for ladestatistikk, som omfatter nye felt og forbedrer logikken på datavisningen i kolonner
   • Energiverdien vil bli sendt på riktig måte i [kWh]
   • Rapporter om ladestatistikk inkluderer og støtter også informasjon om forvaltning av utbetalinger basert på tidspunktet for bruk av laderen
 • Betalingssystem Tilgjengelig for Wallbox PRO-lisensierte kunder
  • Tilgjengelig for ladere i Commander og Copper-familien
  • Kunder under Wallbox PRO-lisenser kan gjøre sine ladere tilgjengelige for tredjeparter (sluttbrukere), og generere omsetning beregnet basert på brukstid
  • Denne prosessen utføres gjennom en betalingstjeneste
   • Sluttbrukere kan bruke denne tjenesten i Wallbox-appen ved å skanne en QR-kode ved siden av laderen og sette opp betalingsmåten sin
   • Kunder under Wallbox PRO-lisenser (Superadmin bruker) kan bruke myWallbox Portal til å konfigurere sine betalingspreferanser og administrere betalingsøkter
 • Administrasjon av undergrupper Tilgjengelig for Wallbox PRO-lisensierte kunder
  • Tilgjengelig for alle Wallbox-ladere
  • UNDERGRUPPER AV LADERE:
   • Superadmin-brukere kan opprette og slette undergrupper av ladere for sin gruppe
   • Superadmin eller admin-brukere kan opprette, redigere og fjerne undergrupper av brukere i sin gruppe
  • UNDERGRUPPER FOR BRUKERE
   • Sluttbrukere kan bruke denne tjenesten i Wallbox-appen ved å skanne en QR-kode ved siden av laderen og sette opp betalingsmåten sin
   • Kunder under Wallbox PRO-lisenser (Superadmin bruker) kan bruke myWallbox Portal til å konfigurere sine betalingspreferanser og administrere betalingsøkter
 • RFID Tilgjengelig for Wallbox Copper C/S/SB
  • RFID er aktivert som standard i alle Wallbox Copper-modeller
 • Mobilvennlig brukerregistrering
  • Når en e-postinvitasjon mottas av en ny bruker, kan han/hun fullføre registreringsprosessen direkte i mobilen via appen hvis den ble installert. Hvis ikke, omdirigerer prosessen deg direkte til play store / app store.
 • Informasjon om laderen Land og stat
  • Brukere må legge til land og stat når de legger til og tilpasser en ny lader
  • Denne informasjonen vil hjelpe med å beregne de tilsvarende skattesatsene for det valgte landet når du bruker elektronisk betaling

Oversikt

 • En ny fastvare for Wallbox Copper C/S & Copper SB er utgitt

Denne nye fastvaren hjelper WB Copper S & Copper SB å unngå at kontakten låser ladepluggen og ikke slipper den, selv om bilen var koblet fra.

Utgivelsesversjoner

Copper C/S Copper SB
3.6.3 3.6.3

Wallbox anbefaler at du utfører disse oppdateringene.

Oversikt

 • Forbedringene i myWallbox-portalen og Wallbox-appen er tilgjengelige med denne versjonen.
 • En ny fastvare for hvert produkt er også utgitt og kan oppdateres gjennom den nye versjonen av Wallbox-appen.

Wallbox anbefaler at du utfører disse oppdateringene.

Utgivelsesversjoner

IOS-appen: 2019.06.17

Android-appen: 2019.06.17

Pulsar Pulsar Plus Commander Copper C Copper SB
3.7.0 3.9.0 2.8.0 3.6.0 3.6.0

Forbedringer i funksjonalitet:

 • Brukertillatelser
  • På «Bruker»-nivå, har brukerne kanskje ikke
   • tilgang til laderkonfigurasjonsinnstillinger,
   • muligheten til å sette tidsplaner
   • muligheten til å endre energiintensiteten
   • og kan kanskje bare låse / låse opp og spille / sette på pause.
 • Forbedringer av flerbrukerkonseptet innfører «Laderbeskyttelse»-funksjonalitet
  • Forutsatt at
   • Et flerbrukermiljø vil alltid ha den automatiske låsefunksjonaliteten aktivert
   • En lader kan settes opp i «gjestemodus» og vil aldri låses
   • Den enkelte bruker har muligheten til å aktivere/deaktivere automatlåsen

Vi har endret oppførselen til «flerbruker» for å gi til kundene muligheten til å ha en «gjestelader» og for å gi til én bruker muligheten til å ha «Automatlås».

Tilgjengelig for alle Wallbox-ladere

 • Eksterne tidsplaner
  • Tidsplaner for lading kan nå konfigureres, ikke bare via Bluetooth, men også eksternt

Tilgjengelig for Pulsar Plus, Commander, Copper C og Copper S/SB-ladere

 • Mobiltilkobling
  • Optimalisering av prosessen for dataoverføring mellom lader og nettsky mens sanntidsfunksjonene bevares.
  • Optimalisering av 3G-konfigurasjon og ny tilkobling.

Tilgjengelig for Commander, Copper C og Copper S/SB-ladere

 • PULSAR-ladere
  • Ladeøkter: Det er lagt til en ansvarsfraskrivelse som varsler om sluttidspunktet for lading når EVG er koblet fra.
  • Forbedre fastvareoppdatering: Selv om oppdatering av fastvare i stor grad avhenger av mobiltelefonmerkevare, modell og operativsystem, har vi klart å redusere utførelsestiden for denne handlingen

Oversikt

Forbedringer i mobiltilkobling er gjort tilgjengelig med denne versjonen.

Wallbox anbefaler at du utfører disse oppdateringene.

Copper SB

Utgivelsesversjon: 3.5.3

Improvements_Copper SB

 • Optimalisering av dataforbruk ved bruk av mobiltilkobling.
  • Dataene som utveksles mellom laderen og myWallbox-skyen, reduseres ved bruk av mobil tilkobling.
 • Forbedringer tav håndtering av SIM-kort parametere (f.eks. nye parametere for SIM-leverandør).
 • Forbedringer i stabiliteten og robusthet av mobile tilkoblingsmuligheter.

Oversikt

Forbedringer i stabilitet og brukeropplevelse gjennom myWallbox-portalen og Wallbox-appen gjøres tilgjengelig med denne versjonen.

Wallbox anbefaler at du utfører disse oppdateringene.

Forbedringer

 • Forbedringer av ansiktsgjenkjenning (Copper C & Copper S): Redusert reaksjonstid når du låser opp laderen gjennom ansiktsgjenkjenningsprosessen
 • myWallbox portal
  • Lader
   • Laderliste laster raskere
   • Legg laderen til gruppen-alternativet er kun tilgjengelig for brukere med admin- eller superadmin-rettigheter
  • Statistikk
   • Brukere kan nå visualisere alle historiske sesjoner, ikke bare de fra de siste 12 månedene
   • Forbedret datofiltrering
   • Visualisering er nå mer brukervennlig og intuitiv
  • Brukere
   • Popup med Passord-feltvalidering når brukeren skriver uriktige verdier
   • Når det oppstår problem ved opplasting av brukerbilde (avatar) vil en popup med feilmelding varsle brukeren
   • Forbedringer i styringshierarkiet for administrering :
    • Superadmin og admin kan slette brukere
    • Superadmin kan slette admin-brukere
   • Forskjellige typer brukere (superadmin/admin/bruker) har Forskjellige ikoner vises, slik at de enkelt kan skilles fra hverandre
   • Når en bruker fjerner koblingen til en lader, vil den ikke oppheve koblingen for hele gruppen; ingen andre brukere i samme gruppe vil bli påvirket
   • Sletter eksisterende bruker RFID er tillatt (Copper familie)
 • Wallbox-app
  • Optimalisering av synkronisering og kommunikasjon av app-til-lader. Funksjoner som tilkobling, strømdeling og Power boost vil ikke være tilgjengelige før synkroniseringen er fullført.

Utgivelsesversjoner av Wallbox-app:

 • IOS-appen: 2019.4.9
 • Android 09.04.2019

Oversikt

 • Forbedringene i myWallbox-portalen og Wallbox-appen er tilgjengelige med denne versjonen.
 • Ny fastvare for hvert produkt har også blitt utgitt, som kan oppdateres gjennom den nye versjonen av Wallbox-appen.

Wallbox anbefaler at du utfører disse oppdateringene.

Wallbox-app

Utgivelsesversjoner:

 • IOS-appen: 2019.2.28 (202)
 • Android 2019.2.28

Forbedringer i funksjonalitet:

 • Wi-Fi-tilkobling
  • Forbedringer i konfigurasjonsprosessen
  • Forbedringer i brukerens tilbakemelding av Wi-Fi-tilkobling
  • Forbedringer i Wi-Fi-tilkobling
  • Den varsler også brukeren når laderen er koblet til ruteren, men den har ikke en aktiv Internett-tilkobling.

Tilgjengelig for Copper C, Copper SB og Commander.

myWallbox-portal

Forbedringer i funksjonalitet:

 • Wi-Fi-tilkobling
  • Forbedringer i konfigurasjonsprosessen
  • Forbedringer i brukerens tilbakemelding av Wi-Fi-tilkobling
  • Forbedringer i Wi-Fi-tilkobling
  • Den varsler også brukeren når laderen er koblet til ruteren, men den har ikke en aktiv Internett-tilkobling.

Tilgjengelig for Copper C, Copper SB og Commander

 • RFiD
  • Kompatibilitet med 10 eller 17 desimaltegn, eller alfanumerisk med 4 eller 7-byte, UID-er.
  • Reduserer tiden det tar for RFID-autentisering med laderen.

Tilgjengelig for Copper C og Copper SB

 • Navn på gruppe
  • Portalen Superadmin kan redigere gruppens navn

Tilgjengelig for alle produkter

Pulsar

Utgivelsesversjon: 3.6.3

Forbedringer

 • Forbedringene nevnt på side 1, for dette produktet (i portalseksjonen)

Commander

Utgivelsesversjon: 2.7.0

Forbedringer

 • De kommenterte forbedringene, nevnt på side 1, for dette produktet (i app- og portalseksjonene)
 • Wi-Fi-signal og skytilkobling vises visuelt på skjermen (ikke bare i appen)
 • Merkevarebygging: Bildet av merkevaren forblir i laderen selv om Internett-tilkoblingen er tapt.

Copper C

Utgivelsesversjon: 3.5.0

Forbedringer

 • De kommenterte forbedringene, nevnt på side 1, for dette produktet (i app- og portalseksjonene)
 • RFiD
  • Kompatibilitet med 10 eller 17 desimaltegn, eller alfanumerisk med 4 eller 7-byte, UID-er.
  • Reduserer tiden det tar for RFID-autentisering med laderen.
 • Når du låser opp laderen, viser LED-fargen alltid den forventede atferden og fryser ikke under noen omstendigheter.
 • Wi-Fi-signal og skytilkobling vises visuelt på skjermen (ikke bare i appen)

Copper SB

Utgivelsesversjon: 3.5.0

Forbedringer

 • De kommenterte forbedringene, nevnt på side 1, for dette produktet (i app- og portalseksjonene)
 • RFiD
  • Kompatibilitet med 10 eller 17 desimaltegn, eller alfanumerisk med 4 eller 7-byte, UID-er.
  • Reduserer tiden det tar for RFID-autentisering med laderen.
 • Når du låser opp laderen, viser LED-fargen alltid den forventede atferden og fryser ikke under noen omstendigheter
 • Wi-Fi-signal og skytilkobling vises visuelt på skjermen (ikke bare i appen).

Oversikt

 • Forbedringer av myWallbox-appen er tilgjengelige i denne versjonen.
 • En ny Pulsar-fastvare er også utgitt, som kan oppdateres gjennom den nye versjonen av Wallbox-appen.

Wallbox anbefaler at du utfører disse oppdateringene.

Wallbox-app

Utgivelsesversjoner:

 • IOS-app 06.02.2019 (198)
 • Android-app 06.02.2019 (102)

Forbedringer i funksjonalitet:

 • Synkronisering av gest funksjonalitet konfigurasjon mellom app og Copper ladere
 • Språk: oppdaterte tekster på fransk
 • Fjern koblingen mellom brukeren og laderen kan nå gjøres uten å koble til laderen
 • Nye Pulsar fastvare versjon 3.6.1 (forklart i seksjonen «Pulsar»)

Pulsar

Utgivelsesversjon: 3.6.1

Forbedringer

 • Feilkorreksjoner – strømberegning er lagret på økt

Oversikt

 • Forbedringer av Wallbox-appen og myWallbox-portalen er tilgjengelig med denne versjonen.
 • En ny Pulsar-fastvare er også utgitt, som kan oppdateres gjennom den nye versjonen av Wallbox-appen.

Wallbox anbefaler at du utfører denne oppdateringen.

Wallbox-app

Utgivelsesversjoner:

 • iOS 2019.1.24 (195)
 • Android 2019.1.24 (101)

Forbedringer i funksjonalitet:

 • Synkronisering av gest-funksjonalitetskonfigurasjon mellom portal, app og Copper-ladere
 • Statistikk visualisert i portalen og appen
 • Planlegg konfigurasjon (av alle ladere)
 • Synkronisering mellom app og sky av ladeøkter via Bluetooth
 • Ny Pulsar fastvare versjon 3.6.0 (forklart i avsnittet «Pulsar»)
 • Mindre feilrettinger (oversettelsesfeil, profilbildeinnstilling)

myWallbox-portal

Forbedringer i funksjonalitet:

 • Visualisering av datagrafikk
 • Sammenheng og filtrering av statistikk og filtrering
 • Visualisering av listedata og gruppe
 • Tildeling av ladere
 • Statistikk visualisert i portalen og appen
 • Administrasjon av Portal-bruker
 • Laderadministrering i Portal
 • Mindre feilrettinger (profilbildevisualisering, oversettelsesfeil)

Pulsar

Utgivelsesversjon: 3.6.0

Forbedringer

 • Planlegg atferd og gjeldende tildeling

Trenger du mer hjelp?