Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Pulsar Max: Digital installationsguide

1. Tekniska specifikationer

Allmänna specifikationer

Laddningsläge (IEC 61851-1)Läge 3
Mått utan kabel198x201x99 mm (utan kabel)
Vikt utan kabel1,3 kg (utan kabel)
Driftstemperatur-25 ºC till 50 ºC
Förvaringstemperatur-40–70 °C
MiljöklassningIP55, IK10 (hög motståndskraft)
InstallationsplatsAnvändning inomhus och utomhus
MonteringsmetodStationär utrustning monterad på vägg
Avsedd användningUtrustning som är avsedd att användas av vanliga personer
Tillträde till en platsUtrustning för platser med fri och begränsad åtkomst
ProduktöverensstämmelseCE-märkning (RED-direktivet 2014/53/EU och RoHS)
direktiv 2011/65/EU). Huvudsakliga IEC-standarder: IEC
61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196
Överensstämmer med Storbritanniens bestämmelserna om smart laddning

Elektriska data

Laddningseffekt7,4 kW (1-fas)11 kW (3-fas)22 kW (3-fas)
Märkspänning AC ±10 %230 V400 V400 V
Nominell ström 32 A 16 A32 A
Konfigurerbar strömfrån 6A till nominell ström
Nominell frekvens:50 Hz / 60 Hz
Nominell mångfaldsfaktor (RDF)1
Nominell isoleringsspänning1430 Vrms
Nominell impulstålighetsspänning4000 V
ÖverspänningskategoriCAT III
JordfelsskyddDC 6 mA
Extern RCCB krävs enligt lokala föreskrifterTyp A eller Typ B
Skydd mot elektriska stötarKlass 1
Kabelsektionupp till 13 mm2
Anslutning för EV-försörjningsutrustningAEVCS är permanent ansluten till växelströmsnätet

2. Säkerhetsvarningar

Ikoner för säkerhetsvarningar
 • Flygande skräp, risk för ögonskador
 • Risk för elstötar.
  Koppla från och vänta 10 minuter
 • Försiktighet
 • Vasst objekt, risk för skärsår
 • Jordanslutning krävs
 • Särskild avfallshantering

3. Verktyg och fästen

Nödvändiga verktyg

verktyg och monteringsdelar
 • Hammare
 • Stegborrsbits på 32 och 8 mm
 • Penna
 • Platt skruvmejsel
 • Phillips skruvmejsel
 • Avbitare
 • Torx T20 och T15
 • Måttband
 • Kniv
 • Vattenpass

Medföljande monteringsdelar

 • Phillips-skruv ø6 x 50 mm
 • Phillips-skruv ø5 x 40 mm
 • Väggankare ø8 x 40 mm
 • M32-bussning
 • Torx-skruv T20 4 x 10 mm
 • Torx-skruv T15 ø3,5 x 8 mm

4. Förberedelse av laddaren

Ta bort de två hörnskruvarna och lyft försiktigt upp kåpan. Ta sedan försiktigt bort bandkabeln för att lägga kåpan åt sidan.

Innan du fortsätter med installationen ska du se till att stänga av alla anslutningar.

5. Installera väggplattan

Ta bort tejpen från väggplattan för att lossa den från laddaren. Placera den sedan rakt och markera tre hål med en penna. Borra sen med en lämplig borr och placera väggplattan i linje med hålen.

Om du monterar laddaren på en fast vägg använder du de väggankare som medföljer.

Fäst väggplattan på väggen och se till att skruvarna inte dras åt för hårt.

Om kablarna till strömförsörjningen kommer från väggen, se till att kablarna går genom hålet i väggplattan innan du fäster väggplattan.

6. Nedre anslutning

Både anslutningar nere och på baksidan är möjligt vid installation av Pulsar Max. Beakta instruktionerna nedan om du vill installera produkten genom att använda det nedre hålet. För den bakre anslutningen, se avsnitt 7.

Lyft upp laddaren och häng den från toppen av väggplattan. Fäst laddaren på väggplattan med lämpliga skruvar, men dra inte åt för hårt.

Gör ett snitt i bussningen och för in strömkabeln.

7. Bakre anslutning

Gör ett hål på baksidan av laddaren genom att använda en 32 mm stegborrsbit. Gör sen ett snitt i bussningen och för in strömkabeln.

Fäst laddaren på väggplattan och fäst den sen med lämpliga skruvar.

Läs installationsguiden för EMS för att ta reda på vilka funktioner som stöds av Pulsar Max.

8. Elektrisk kablage

Inställning för version med enfas

 • Inställning för enfas
 • Bifas utan nolla
 • Enfas PME

(endast Storbritannien) kan anslutas till PME-strömförsörjningen enligt BS7671:2018-amd1:2020 722.411.4.1

Inställning för version med trefas

D. Inställning för trefas

E. Trefas utan nolla

F. Inställning för bifas

För installation med trefas utan nolla, kontrollera kompatibla elbils-modeller som stöder den här konfigurationen.

Pulsar Max trefasversionen kan installeras med A – B-inställningar.

Kontrollera att maximal spänning mellan L- och N-plintarna inte överstiger 264 V.

9. Stänga laddaren

Sätt strömväljaren på lämplig inställning. Sätt sen försiktigt fast kommunikationskabeln på laddningskåpan igen och stäng den.

Kontrollera att väljaren inte pekar på 0, 8 och 9. 

Sätt in de fyra hörnskruvarna för att säkra laddningskåpan. Se till att den nedre skruvöppningen är korrekt riktad, placera ramen till kåpan på laddaren och fäst ramen med skruven. Dra inte åt för hårt.

10. Installera kontakthållaren

Placera kontakthållaren på väggen och markera fästpunkterna. Borra hål där fästpunkterna är markerade. 

Sätt i ankarskruvarna i fästhålen. Fäst sen enheten på väggen genom att montera och dra åt skruvarna 

11. Registrera laddaren

Hämta myWallbox-appen och registrera laddaren.

Ladda ner APK
Ladda ner appen

Updated on 22/03/2023

Was this article helpful?

Related Articles