Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Pulsar Max: Digital installasjonsveiledning

1. Tekniske spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Lademodus (IEC 61851-1)Modus 3
Dimensjoner uten kabel198 x 201 x 99 mm (uten kabel)
Vekt uten kabel1,3 kg (uten kabel)
Driftstemperatur-25ºC til 50ºC
Lagringstemperatur-40ºC til 70ºC
StandarderLVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, IEC 61851-1,
IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, ROHS 2011/65/EU,
CE-merke, BS 7671:2018+A1:2020+A2:2022.
I samsvar med Storbritannias forskrifter om smart-lading.

Elektriske spesifikasjoner

Ladestrøm7,4 kW (1-fase)11 kW (3-fase)22 kW (3-fase)
Nominell spenning AC ± 10 %230 V400 V400 V
Kabelseksjon  Opptil 13 mm2
Nominell frekvens  50 Hz / 60 Hz
Beskyttelsesrating  IP55 / IK10
Overspenningskategori  CAT III
Eksternt RCCB kreves i henhold til lokale forskrifter  Type A
Reststrømbeskyttelse  DC 6 mA
Beskyttelse mot elektrisk støt  KLASSE I

2. Sikkerhetsadvarsler

Ikoner for sikkerhetsadvarsler
 • Flygende avfall, risiko for øyeskade
 • Fare for elektrisk støt.
  Kople fra og vent 10 minutter
 • Forsiktig
 • Skarpt element, risiko for skadelige kutt
 • Jording er nødvendig
 • Spesiell avfallshåndtering

3. Verktøy og monteringsdeler

Nødvendige verktøy

verktøy & monteringsdeler
 • Hammer
 • Trinnbor opp til 32 mm med 8 mm bit
 • Blyant
 • Flat skrutrekker
 • Philips-skrutrekker
 • Avbitertang
 • Torx T20 og T15
 • Målebånd
 • Tapetkniv
 • Vater

Medfølgende monteringsdeler

 • Philips-skruer ø6 x 50 mm
 • Philips-skruer ø5 x 40 mm
 • Veggankere ø8 x 40 mm
 • M32 gjennomføring/malje
 • Torx-skruer T20 4 x 10 mm
 • Torx-skruer T15 ø3.5 x 8 mm

4. Forberedelse av laderen

Fjern de to hjørneskruene og løft dekselet forsiktig. Ta deretter forsiktig av båndkabelen for å sette dekselet til side.

Sørg for å slå av alle tilkoplingene før du fortsetter med installasjonen.

5. Installasjon av veggplaten

Fjern tapen fra veggplagen for å løsne den fra laderen. Deretter plasserer du den rett og merker tre hull med en blyant. Bor nå med en bit av passende størrelse og plasser veggplaten på linje med hullene.

Bruk veggankrene som følger med laderen dersom du monterer laderen på en solid vegg.

Fest veggplaten til veggen. Pass på at ikke skruene strammes for hardt.

Hvis strømforsyningsledningene kommer fra veggen, sørg for å plassere ledningene gjennom veggplatehullet før du fester veggplaten.

6. Nedre tilkopling

Både nedre og bakre tilkoplinger er mulig når du installerer Pulsar Max. Vær oppmerksom på instruksjonene nedenfor dersom du har tenkt å installere produktet ved å bruke det nederste hullet. For den bakre tilkoplingen, se avsnitt 7.

Løft laderen og heng den fra toppen av veggplaten. Fest laderen til veggplaten med passende skruer. Unngå å stramme for mye.

Lag et innsnitt på gjennomføringen/maljen og sett inn strømforsyningskabelen

7. Bakre tilkopling

Lag et hull på baksiden av laderen, ved å bruke et 32 mm trinnbor. Lag et innsnitt på gjennomføringen/maljen og sett inn strømforsyningskabelen.

Fest laderen til veggplaten og fest den deretter med de riktige skruene.

Se EMS installasjonsveiledning for å finne ut hvilke funksjoner som støttes av Pulsar Max.

8. Elektriske koplinger

Enkeltfaset versjon

 • Enkeltfaset oppsett
 • Bi-fase uten nøytral
 • Enkeltfaset PME

(kun Storbritannia) kan koples til PME-forsyningen i henhold til BS7671:2018-amd1:2020 722.411.4.1

Trefaset versjon

D. Trefaset oppsett

E. Trefase uten nøytral

F. Bi-faset oppsett

For trefaset installasjon uten nøytral, sjekk kompatible EV-modeller som støtter denne konfigurasjonen.

Pulsar Max trefaseversjon kan installeres med A – B-oppsett.

Kontroller at maksimal spenning er mindre enn 264 V mellom L og N-innganger.

9. Lukking av laderen

Plasser den aktuelle velgeren til en passende innstilling. Kople deretter kommunikasjonskabelen forsiktig til laderdekselet og lukk det.

Påse at velgeren ikke peker på 0, 8 og 9. 

Sett inn de fire hjørneskruende for å feste laderdekselet. Sørg for å justere den nederste skrueåpningen riktig, plasser dekselrammen på laderen og fest rammen med skruen. Ikke stram for mye.

10. Installasjon av pluggholderen

Plasser koplingsholderen på veggen og merk festepunktene. Bor hull der festepunktene er merket. 

Sett ankerskruene inn i festehullene. Fest deretter enheten til veggene ved å sette inn og stramme skruene. 

11. Registrere laderen

Last ned myWallbox-appen og registrer deg.

Last ned APK
Last ned app

Updated on 12/12/2022

Was this article helpful?

Related Articles