Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Laddare och betalningshantering

1. Introduktion

Wallbox vill alltid förse sina kunder med de bästa produkterna, tjänsterna och användarupplevelsen. En viktig del av användarupplevelsen är Wallbox-appen och Wallbox-portalen.

Både appen och portalen tillåter kunden att ha full kontroll över sin laddningsupplevelse, samla in information om laddningssessioner, statistik, förbrukning, användare, etc. Detta gör det möjligt för alla våra kunder att ha full hantering av sin energiförbrukning och sina kostnadsbesparingar i samband med införande av elbilar.

Wallbox-portalen har möjlighet att integrera en betalningsplattform för att direkt debitera dina potentiella kunder/användare för varje användning av din laddningsinfrastruktur. Nedan finns instruktioner för att hantera din laddningsinfrastruktur om du har betalningsplattform integrerad.

2. Hantering av betalningar

I det här avsnittet kan du visa betalningar som gjorts av användare. Öppna listan genom att gå till avsnittet “Betalningar” (menyn till vänster).

2.1 Betalningslista

2.2 Betalningsuppgifter

I betalningsuppgifterna kan du kontrollera information som rör debiteringen, till exempel betalningsmetod, valuta, bruttobelopp, netto och provisioner, belopp och moms som tillämpas, identifierare, land och delstat där laddaren är installerad.

3. Inställningar för laddare

För att kunna göra betalningar i laddarna måste du konfigurera dem för offentlig laddning. För att göra detta, ange portalen eller mobilappen och lägg till en laddare på Wallbox-plattformen.

3.1 Lägg till laddare

Från avsnittet “Laddare” klicka på “Lägg till laddare” (nedre högra knappen)

Ange SN för laddaren, UID-koden, landet och provinsen där laddaren är installerad.

3.2 Ställ in laddaren på “Ladda med QR”:

Du måste konfigurera laddaren som en offentlig laddare för att tillåta offentlig laddning av användare som inte tillhör gruppen för laddare.

Du måste ange information om laddaren och välja “inställning av laddare”.

Aktivera “Ladda med QR” och spara.

3.3 Ange försäljningspris

I avsnittet Laddare kan du klicka på din grupps eller undergrupps konfiguration för att ange energikostnad och försäljningspris.

3.4 Wallbox betalningslista.

Du kan se de betalningar som gjorts i grupperna av våra laddare, aktivera/avaktivera laddare att ladda med QR och ändra försäljningspriset på nivå för grupp och laddare från betalningsdelen av portalen (menyn till vänster).

[elementor-template id="1022"]
Updated on 18/02/2021

Was this article helpful?