Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Administrasjon av ladere og betalinger

1. Innledning

Wallbox ønsker alltid å tilby kundene sine de beste produktene, tjenestene og brukeropplevelsen. En svært viktig del av denne brukeropplevelsen er Wallbox-appen og myWallbox-portalen.

Både appen og portalen gjør at kunden kan ha full kontroll over ladeopplevelsen, hente informasjon om laderens økt, statistikk, forbruk, brukere osv. Dette gjør det mulig for alle kundene våre å ha full styring av energiforbruk og kostnadsbesparelser knyttet til levering av elektriske kjøretøy.

MyWallbox-portalen har muligheten til å integrere en betalingsplattform for å kunne belaste potensielle kunder/brukere direkte for hver bruk av lade infrastrukturen. Du vil så finne instruksjonene for å håndtere ladeinfrastrukturen din dersom du har en integrert betalingsplattform.

2. Behandling av betalinger

I denne delen kan du vise betalingene som er foretatt av brukere. For å få tilgang til listen, gå til «Betalinger»-delen (venstre meny).

2.1 Betalingsliste

2.2 betalingsinformasjon

Under betalingsopplysninger kan du verifisere informasjon som er knyttet til gebyr, som for eksempel betalingsmåte, valuta, bruttobeløp, netto og belastet provisjon, beløp og MVA, ID, land og stat der laderen er installert.

3. Innstillinger for ladere

For å kunne foreta betalinger i ladere, må du konfigurere dem for offentlig lading. For å gjøre dette, gå inn i portalen eller mobilappen og legg til en lader på Wallbox-plattformen.

3.1 legge til lader

Fra seksjonen «ladere» klikk på «Legg til lader» (knapp nederst til høyre)

Angi SN for laderen, UID-koden, landet og regionen der laderen er installert.

3.2 sett laderen til «Lad med QR»:

Du må konfigurere laderen som en offentlig lader for å tillate offentlig lading av brukere som ikke tilhører ladergruppen.

Du må angi lade detaljene og velge «Laderkonfigurasjon».

Aktiver «Lad med QR» og lagre.

3.3 Angi salgsprisen

I Chargers-delen kan du klikke på konfigurasjonen for gruppe eller undergruppe for å angi energikostnaden og salgsprisen.

3.4 myWallbox betalings liste.

Du kan se utbetalinger i ladegruppene, aktivere/deaktivere ladere for lading med QR-koden og endre salgsprisen på gruppe- og ladenivå fra betalingsdelen av portalen (menyen til venstre).

[elementor-template id="1022"]
Updated on 18/02/2021

Was this article helpful?

Related Articles