Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur aktiverar man Betalning per månad för en specifik laddare?

Aktivera funktionen ”Betalning per månad” för specifika laddare

1. Introduktion

Wallbox vill alltid tillhandahålla de bästa produkterna, tjänsterna och användarupplevelserna till sina kunder. myWallbox-portalen är en mycket viktig del av användarens upplevelse.

Med myWallbox-portalen har du full kontroll över laddningen. Uppgifter om laddningar, statistik, förbrukning, användare osv. samlas in och du kan även styra energiförbrukning och kostnadsbesparingar i samband med elbilsanvändningen.

Abonnemanget på Wallbox Business företagsavtal gör det möjligt för dig som utrymmets superadministratör att aktivera funktionen ”Betalning per månad”, bjuda in användare att abonnera mot månadsvis betalning och ta emot betalningar baserat på förbrukad energi eller använd tid.

2. Aktivera funktionen Betalning per månad

Om du är superadministratör för utrymmet måste du aktivera funktionen Betalning per månad för den/de laddare du vill använda för debitering baserat på månadsvisa betalningar.

För att utföra denna åtgärd, ska följande krav vara uppfyllda:

  • Abonnemang på myWallbox Business företagsavtal
  • Du har rollen Superadministratör 

För att aktivera Betalning per månad för en specifik laddare:

  1. Besök myWallbox-portalen. 
  2. Logga in på ditt konto med dina inloggningsuppgifter.
  3. På skärmen Laddare klickar du på den laddare som du vill aktivera funktionen Betalning per månad för.
  1. Gå till fliken INSTÄLLNINGAR på skärmen Laddare.
  1. I avsnittet Ladda funktion aktiverar du knappen Betalning per månad.

Ett bekräftelsemeddelande om aktivering av funktionen Betalning per månad visas.

  1. Klicka på ACCEPTERA.

Funktionen Betalning per månad är nu aktiverad för den utvalda laddaren. Sedan kan du gå vidare och skapa taxa för betalningar eller tilldela befintliga taxor till laddaren. Se Hur man skapar taxor för betalning per månad på myWallbox-portalen och Hur man tilldelar betalningstaxor för betalning per månad på myWallbox-portalen för närmare information.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 25/05/2021

Was this article helpful?

Related Articles