Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan aktivere betal-per-måned for en spesifikk lader?

Aktiver betal-per-måned-funksjonen for spesifikke ladere

1. Innledning

Wallbox ønsker alltid å tilby kundene sine de beste produktene, tjenestene og brukererfaringen. En svært viktig del av denne brukeropplevelsen er Wallbox-portalen.

Wallbox-portalen lar deg ha full kontroll over din ladeopplevelse, samle inn informasjon om ladeøkter, statistikker, forbruk, brukere, osv. Du kan også administrere energiforbruket og kostnadsbesparelser relatert til å ta i bruk elektriske kjøretøy.

Abonnement på Wallbox Business-planene gjør det mulig for superadministratoren av stedet å aktivere betal-per-måned-funksjonen, invitere brukere til å abonnere for månedlig betaling og motta betalinger basert på energien som er forbrukt eller tiden som har gått.

2. Aktivere betal-per-måned-funksjonen

Dersom du er superadministrator for stedet, må du aktivere betal-per-måned-funksjonene for lader(e) som du ønsker å bruke for lading basert på månedlige betalinger.

For å utføre denne handlingen, sikre at følgende krav tilfredsstilles:

  • Abonnement på Wallbox Business-plan
  • Du har superadministratorrollen 

For å aktivere betal-per-måned-funksjonen for en spesifikk lader:

  1. Gå til Wallbox-portalen. 
  2. Logg på med kontoinformasjonen din.
  3. I Lader-skjermen, klikk på laderen du ønsker å aktivere betal-per-måned-funksjonen for.
  1. På ladeskjermen, gå til OPPSETT-fanen.
  1. I lademodus-seksjonen, aktiver betal-per-måned-knappen.

En bekreftelsesmelding for aktivering av betal-per-måned-funksjonen dukker opp.

  1. Klikk på ACCEPT.

Betal-per-måned-funksjonen er nå aktivert for den valgte laderen. Nå kan du gå videre og sette og betalingsrater eller tilordne eksisterende priser til laderen. Se Hvordan sette opp betal-per-måned-priser på Wallbox-portalen og Hvordan tilordne betalingspriser for betaling-per-måned på Wallbox-portalen for mer informasjon.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 25/05/2021

Was this article helpful?