Hvordan administrerer jeg låseinnstillingene for ladekabelen til Copper SB?

Copper SB er en lader med en “stikkontakt” aktivert som rommer alle ladekontakter for el-bil og hvor man unngår å ha ledninger liggende rundt når laderen ikke er i bruk. 

I noen tilfeller kan det likevel være lurt å bruke Copper SB som en tilkoplet enhet. For å gjøre det kan du slå på låsefunksjonen på ladekabelen. Når den er aktivert vil laderen aktivere låsemekanismen straks den oppdager at en ladekabel for el-bil plugges i, for å sikre kontakten fram til funksjonaliteten er deaktivert.

Hvordan få tilgang til låseinnstillingen for ladekabel fra Wallbox-appen?

Du må ha Super-admin- eller Admin-tilgang for å administrere låseinnstillingene for Copper SB ladekabel.

For å aktivere funksjonen, sørg for at du har en programvareversjon til laderen som er 5.13 eller høyere og at Wallbox-appen er oppdatert til siste versjon.

For å aktivere låsefunksjonen for ladekabel på din Copper SB må du først legge til laderen på din Wallbox-konto. Følg trinnene nedenfor når laderen din er lagt til:

 1. Logg på din Wallbox-konto.
 2. Velg din Copper SB fra laderlisten.
 3. Vent til laderen din kopler til appen via Bluetooth eller Cloud (Wi-Fi).
 4. Gå til Innstillinger ved å trykke på tannhjulikonet.
 5. Gå til Avanserte innstillinger.
 6. Aktiver eller deaktiver ladekabellåsen.

Din Copper SB ladekabel er nå låst/låst opp.

Hvordan få tilgang til låseinnstillingen for ladekabel fra Wallbox-portalen?

Du må ha Super-admin- eller Admin-tilgang for å administrere låseinnstillingene for Copper SB ladekabel.

For å aktivere funksjonen, sørg for at du har en programvareversjon til laderen som er 5.13 eller høyere og at Wallbox-appen er oppdatert til siste versjon.

For å aktivere låsefunksjonen for ladekabelen på din Copper SB må du først legge laderen din til på din Wallbox-konto. Følg trinnene nedenfor når laderen din er lagt til:

 1. Logg på din Wallbox-konto.
 2. Gå til Ladere og velg din Copper SB fra laderlisten.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk Ladekabellås.
 5. Aktiver eller deaktiver ladekabellåsen.

Din Copper SB ladekabel er nå låst/låst opp.

I Wallbox-portalen er denne innstillingen tilgjengelig i Avanserte alternativer >> Ladekabellås:

OCPP-kompatibilitet

Dersom OCPP allerede tillater stikkontaktlåsing vil låsefunksjonen for ladekabel deaktiveres for å unngå å forstyrre backend-tjenesteleverandørens mulighet til å låse/låse opp ladekabelen.

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer dersom låsefunksjonen for ladekabelen er aktivert og det blir strømbrudd?
Siden målet er å sikre at ladekabelen for el-bil er sikret til laderen, vil låsen forbli aktivert selv ved et strømbrudd.
Hva skjer hvis låsefunksjonen på ladekabelen er aktivert og kabelen står fast?
En sikkerhetsfunksjon er implementert som en sikring i det usannsynlige tilfellet at en el-ladekabelen setter seg fast.
Installatøren må utføre en strømsyklus, slå av strømmen fra kilden og deretter på igjen. Under oppstarten vil laderen utføre en sikkerhetsopplåsing etter noen sekunder, slik at brukeren har 30 sekunder på å fjerne el-kontakten. 
Dersom ladekabelen ikke fjernes i løpet av denne tiden, vil laderen fortsette med å låse ladekabelen igjen.
Hva skjer hvis låsefunksjonen på ladekabelen er aktivert og laderen går i feilmodus (rødt LED-lys)?
Siden målet med funksjonen er å sørge for at el-ladekabelen er sikret til laderen til enhver tid, vil låsen forbli aktivert selv ved en feilmodus.
Updated on 09/11/2022

Was this article helpful?