Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Offentliggörande den 11 april 2024

Den nya laddningsversionen 6.4.20 innehåller följande korrigeringar och förbättringar för Copper SB:

 1. Nu är våra energihanteringssystem mer robusta och ger mer feedback när det uppstår problem med kommunikationen med den externa mätaren.
 2. Vi inkluderar två nya OCPP-funktioner: ChargePointMaxProfiles och Stacking charging Profiles, för företag som tillhandahåller smart laddning.
 3. Vi har åtgärdat ett problem som gjorde att laddaren rapporterade felaktiga värden för energiförbrukning i som
 4. Vi har förbättrat algoritmen för detektering av underspänning, vilket garanterar en mer exakt detektering av dessa problem.
 5. Vi har åtgärdat ett problem som gjorde att laddare med serienummer större än 1048575 inte kunde anslutas till ett Static Load Management.
 6. Vi har åtgärdat ett problem som gjorde att vissa trefasladdare inte beräknade effekten korrekt.
 7. Copper SB får alla de förbättringar som laddarna i Commander 2 och Pulsar redan fått i programversion 6.1:
  1. Växla enkelt tillbaka till laddning med Solar Charging eller scheman efter en manuell åtgärd med en enkel knapptryckning. Din laddning, din kontroll – enkelt och smidigt!
  2. Få insikter i realtid om solcellsladdning med en detaljerad energimix och valt Solar Charging.
  3. Nu laddas schemakortet i Wallbox app lite snabbare när du ansluter till laddaren via Bluetooth.
  4. Det är nu möjligt att konfigurera Power Boost och Solar Charging med Wallbox när laddaren är ansluten via Cloud.
  5. Konfigurationsflödet för 3G/4G-anslutning har förbättrats för att ge mer feedback under installationsprocessen.
  6. Vi har förbättrat processen för uppdatering av offline-programvara och infört fler cybersäkerhetsåtgärder.