Nya regler kommer att göra el- och hybridbilar säkrare för fotgängare

New-rules-will-make-electric-and-hybrid-vehicles-safer-for-pedestrians

En övergångsperiod på fem år har nu avslutats för alla nya modeller av elbilar som säljs i EU: de måste nu avge artificiella ljud under vissa förhållande

Acoustic Vehicle Alert Systems (AVAS) kommer att behöva installeras i nya modeller av hybrid- och elbilar som utvecklats och sålts i europeiska unionen från och med den 1 juli och alla befintliga modeller senast juli 2021.

På grund av avsaknaden av en förbränningsmotor, kan elbilar vara tystare än sina bensindrivna motsvarigheter, så fotgängare kan ha svårt att höra när tysta el- och hybridbilar kommer. Denna brist på ljud kan innebära att de utgör en fara för andra trafikanter, särskilt personer som är blinda eller synskadade.

Av den anledningen, med AVAS installerad, kommer fordon att behöva avge ljud när du kör under 12 mph, eller vid backning.

Varje tillverkare kommer att kunna bestämma hur deras AVAS-system kommer att låta, men EU-lagstiftningen säger att ljudet ska likna (och inte vara högre än) en traditionell förbränningsmotor

Mer information: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe98a835-e656-11e3-8cd4-01aa75ed71a1/language-en

Dela detta inlägg:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp

Leave a Comment