Hur du utför en programmerad laddning med din Commander

Ställ in ett laddningsschema i din Commander med hjälp av pekskärmen.

Introduktion

Ibland är det viktigt att se till att din laddstation endast laddar vid en viss tidpunkt under dagen eller natten. Några möjliga orsaker till detta är:

  • Du har olika elavgifter beroende på tidpunkt på dagen
  • Du vill bara ladda under perioder med låg förbrukning av andra enheter i hushållet/anläggningen

Alla våra laddare tillåter denna funktion som en del av hanteringen av den laddningsupplevelse vi vill förse våra slutanvändare med.

Ställ in ett schema i din Commander med hjälp av pekskärmen:

Nedan finns instruktioner som visar hur du implementerar denna användbara funktion i din Commander. Kontrollera att laddningshandtaget inte är inkopplat i bilen när du utför den programmerade laddningen.

Du måste inte ha en Wi-Fi-anslutning i laddaren för att aktivera den här funktionen.

  1. I huvudfönstret på Commander, gå till menyn ”Schema”:
  1. Tryck på knappen Redigera som visas som en grön penna på skärmen för att redigera eller lägga till ett nytt schema när du är i Schema-menyn:
  1. När du är i menyn Redigera kan du programmera önskad laddningstid och veckodagar där schemat ska starta.

Val av dag: Schemat kommer att gälla för de valda dagarna (i grön färg)

Minutväljare*

Timväljare*

Val av starttid

Val av sluttid

Tryck på Klar för att spara

Rullningsknappar för timme/minut*

*Gäller både för val av start- och sluttid

  1. När den programmerade laddningen har ställts in kan du aktivera eller inaktivera sessionen med hjälp av växlingsknappen till höger om schemat.
  1. Kom ihåg att det maximala antalet programmerade laddningar som kan ställas in är 4.
  2. Om du ansluter din bil och ett schema har ställts in visas följande meddelande på skärmen:

Ställ in ett schema i din Commander med hjälp av Wallbox-appen:

Nedan finns instruktioner som visar hur du implementerar denna användbara funktion i din Commander med Wallbox-appen. Kontrollera att laddningshandtaget inte är inkopplat i bilen när du utför den programmerade laddningen.

1.- Öppna Wallbox-appen.

2.- Om du inte loggas in automatiskt, fyll i dina inloggningsuppgifter:

3.- När du har loggat in väljer du laddaren:

4.- I appen trycker du på klockknappen:

5.- Schemamenyn visas. Välj start- och sluttid. Tryck sedan på Spara. När detta är klart kommer din laddning att programmeras.

  1. Om du ansluter din bil och ett schema har ställts in visas följande meddelande på skärmen:

[elementor-template id="1022"]
Updated on 20/04/2021

Was this article helpful?