Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan aktiverer og bruke Eco-Smart?

Med Eco-Smart bruker du den grønne energien fra solcellepanelene eller vindturbinene hjemme til å lade den elektriske bilen din på den mest effektive og bærekraftige måten. Du kan velge mellom to ulike lademoduser:

 • Eco-modus: Minimer bruk av strømnettet under lading av din elbil ved å kombinere nettet med tilgjengelig overskytende grønn energi. Eco-modus oppdager den grønne energien som ikke brukes andre steder i hjemmet ditt i sanntid og blander den med energi fra strømnettet for å sikre effektiv lading.
 • Full Green-modus: Bruk bare grønn energi til å lade bilen din. Full Green-modusen vil registrere når det er nok overskytende grønn energi tilgjengelig i hjemmet ditt til å dekke minimumskravene for å lade bilen din. Da vil bilen din begynne å lades, noe som betyr at hver opplading er helt grønn*1.

*1Siden tilgjengeligheten til den grønne strømproduksjonen endrer seg, kan det skje at deler av økten ikke er Full Green.

Eco-Smart er ikke kompatibel med disse EMS-ene: Power Sharing, Dynamic Power Sharing og V2H. Det er kompatibelt med Power Boost.

1. Installasjonskrav

For å aktivere Eco-Smart, må du kombinere det med en energimåler fra Wallbox.

Velg en energimåler som er kompatibel med ditt strømnett blant de som er oppført på listen nedenfor:

 • Carlo Gavazzi EM112 eller EM330, EM340*2
 • Inepro PRO2, PRO380 eller N1 CT
 • P1 portmåler

Installatøren din må også stille inn inverter-modus for energisystemet ditt til å “Eksportere” overskytende grønn energi som ikke brukes, til strømnettet*.

*2 Carlo Gavazzi målermodeller PF.A er ikke kompatible med Eco-Smart. For å finne ut om du eier en kompatibel Carlo Gavazzi-modell, ser du etter følgende symboler på fronten av måleren:

3. Eco-Smart lading

I énfase:

Eco-modus: Eco-modus starter lading med et minste overskudd på 2A eller ca. 460 W. Strømnettet supplerer deretter dette overskuddet for at ladeøkten skal begynne. Nettet vil kun bli brukt når ladingen begynner, slik at det maksimalt vil bli brukt 4 A.

Full Green modus: Med Full Green-modus starter ladingen kun når overskuddet er likt eller større enn 6 A (ca. 1380 W), da dette er den laveste ladestrømmen for et kjøretøy.

I trefase:

Eco-Smart kontrollerer den totale aktive effekten, L1+L2+L3. Så hvis summen av alle fasene er høyere enn effekten som kreves, vil det starte en lading, uavhengig av om systemet er balansert eller ikke. Dette er for å sikre at overskuddsenergien blir brukt.

Eco-modus: Kraftbehovet er 2 A per fase, eller 6 A (totalsummen av L1+L2+L3).

Full Green-modus: I Full Green-modus starter ladingen hvis overskuddet er likt eller større enn 3×6 A (4140 W), da dette er den laveste ladestrømmen for trefasekjøretøy.

4. Aktivering av Eco-Smart

 1. Pass på at Wallbox-laderen og myWallbox-appen har siste tilgjengelige versjon (du kan sjekke versjonen i Play Store eller App Store).
 2. Logg deg inn på myWallbox-appen ved å fylle inn opplysningene dine, eller registrer deg hvis du ikke har konto ennå.
 3. Kople til laderen din via Bluetooth.
 4. På laderskjermen velger du laderen du ønsker å aktivere Eco-Smart-funksjonen for.
 5. Når synkroniseringen er over, trykk på tannhjulet for tilgang til Innstillingene.
 6. Klikk på Oppgraderinger.
 7. Det anbefales å aktivere Power Boost før du aktiverer Eco-Smart. Når Power Boost er aktivert, trykker du på Eco-Smart-funksjonen for å få tilgang til innstillingene.
 8. Trykk på “La oss begynne” for å begynne å bruke 
Eco-Smart.
 9. Aktiver Eco-Smart-funksjonen ved å sette knappen til -posisjon.
 10. Du kan nå velge mellom to Eco-Smart-moduser. Velg modusen du ønsker å bruke, Eco- eller Full Green-modus.
 11. Klikk på Lagre.

Eco-Smart-funksjonen er nå aktivert med modusen du har valgt.

5. Bruk Eco-Smart

 1. Lås opp laderen.
 2. Plug inn det elektriske kjøretøyet. Laderens LED blir lys blå, og meldingen “Venter på grønn energi” vil vises i myWallbox-appen og i portalen.
 3. Ladingen begynner automatisk så snart Eco-betingelsene er oppfylt, altså etter en forsinkelse på 2 minutter etter at overskudd mottas.

Etter at ladeøkten har begynt vil den, dersom det ikke er tilstrekkelig overskudd i en periode på 30 sekunder, automatisk satt på pause. Den starter igjen når betingelsene for det er oppfylt igjen.

Forbehold

Tidsplaner og manuelle handlinger prioriteres over Eco-Smart-funksjonaliteten. Når du lader manuelt eller etter en plan, vil laderen fortsatt bruke det tilgjengelige overskuddet og supplere med nettstrøm for raskere lading.

Eco-Smart kan lade ut ditt BESS (Battery Energy Storage System).

Eco-Smart-funksjonaliteten er ikke tilgjengelig for Renault ZE Ready-kjøretøyer.

Inepro-målerne (kun solgt av Wallbox) vil fungere med Eco-Smart, siden det er gjort en Modbus-modifisering som gjør dem kompatible.

Eco-Smart er ikke kompatibel med OCPP. Du finner mer informasjon her.

Updated on 31/08/2023

Was this article helpful?

Related Articles