Anslutning – Wallbox Commander 2

Det finns tre alternativ för att ge tillgång till laddaren via internet:

  • Ethernet,
  • WiFi och
  • 3G/4G (tillvalsfunktion, kräver ett tillbehör).

1. – Ethernet

Automatisk nätverkskonfiguration aktiveras som standard i detta alternativ via DHCP så att laddaren hämtar och ställer in nätverksparametrarna automatiskt, förutsatt att nätverket har en aktiv DHCP-server.

Dessa nätverksparametrar kan även ställas in manuellt.

2.- Wifi

För att ansluta laddaren till ett Wifi-nätverk måste laddarens Wifi-anslutning slås på med knappen ”Aktivera”.

Välj sedan det nätverk du vill ansluta till i listan över tillgängliga nätverk

och ange lösenordet för Wifi-nätverket. Tryck på knappen ”Spara” för att spara inställningen och ansluta.

Laddaren ansluts till nätverket och Wifi-symbolen visas. Antalet staplar på symbolen anger uppkopplingens signalstyrka.

Nätverksparametrarna hämtas automatiskt från nätverkets DHCP-server eller matas in manuellt.

Användning av vissa specialtecken i Wifi-nätverkets namn eller lösenord stöds eventuellt inte. Beträffande Wifi-nätverksfunktioner och/eller lösenord, stöder Wallbox UTF-8, dvs. utskrivbara ASCII-tecken

3.- 3G/4G

Om laddaren har ett 3G/4G-modem kan det konfigureras på denna skärm.

Slå på 3G/4G-anslutningen och ange de konfigurationsparametrar som tillhandahålls av SIM-leverantören. Tryck på knappen ”Spara” för att spara inställningen och ansluta.

När en anslutning till det mobila nätverket har upprättats visas en symbol i det övre vänstra hörnet. Observera att denna symbol är statisk och inte anger uppkopplingens signalstyrka.

För mer information om installation och inställning av 3G/4G-uppkoppling – hämta manualen om uppkoppling till mobilnätverk från www.wallbox.com.

Proxy. Laddaren kan ställas in för användning av en proxyserver. Som standard är detta alternativ avaktiverat. Tryck på ”Auto” eller ”Manuell” för att aktivera denna funktion. För Auto behöver du bara ange proxyserverns adress. För Manuell måste du även ange proxyserverns port. Tryck på knappen ”Spara” för att spara inställningen och ansluta.

Updated on 19/02/2020

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver du support?
Hittar du inte svaret du letar efter? Oroa dig inte, vi är här för att hjälpa dig!
CONTACT SUPPORT

Leave a Comment