Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur ansluter jag min Commander 2 till Internet (Wi-Fi/Ethernet)?

Det finns tre alternativ för att ge Commander 2 tillgång till internet:

  • Ethernet,
  • Wi-Fi,
  • 3G/4G (tillvalsfunktion, kräver ett tillbehör).

1. Ethernet

Automatisk nätverkskonfiguration aktiveras som standard i detta alternativ via DHCP så att laddaren hämtar och ställer in nätverksparametrarna automatiskt, förutsatt att nätverket har en aktiv DHCP-server.

Dessa nätverksparametrar kan även ställas in manuellt.

2. Wi-Fi

För att ansluta laddaren till ett Wifi-nätverk måste laddarens Wifi-anslutning slås på genom att trycka på knappen “Aktivera”.

Välj sedan det nätverk du vill ansluta till i listan över tillgängliga nätverk och ange lösenordet för nätverket. Tryck på knappen “Spara” för att spara konfigurationen och ansluta.

Laddaren ansluts till nätverket och Wifi-symbolen visas. Antalet staplar på symbolen anger uppkopplingens signalstyrka.

Nätverksparametrarna hämtas automatiskt från DHCP-servern eller matas in manuellt.

Det är inte säkert att användning av vissa specialtecken i Wifi-nätverkets namn eller lösenord stöds. Angående Wifi-nätverksfunktioner och/eller lösenord, stöder Wallbox UTF-8, dvs. utskrivbara ASCII-tecken

3. 3G/4G

Om laddaren har en 3G/4G-dongle kan den konfigureras på den här skärmen.

Slå på 3G/4G-anslutningen och ange de konfigurationsparametrar som tillhandahålls av SIM-leverantören. Tryck på knappen “Spara” för att spara konfigurationen och ansluta.

När en anslutning till det mobila nätverket har upprättats visas en symbol i det övre vänstra hörnet. Observera att denna symbol är statisk och inte anger uppkopplingens signalstyrka.

4. Användning av proxy

Laddaren kan ställas in för användning av en proxyserver. Det här alternativ inaktiverat som standard. Om du vill aktivera den här funktionen trycker du på Auto eller Manuell i Proxy-panelen. För Auto behöver du bara ange proxyserverns adress. För Manuell måste du även ange proxyserverns port. Tryck på “Spara” för att spara konfigurationen.

Felsökning

Din Ethernet-anslutning fungerar inte som den ska? Vanligtvis kan det här problemet lösas genom att följa vårafelsökningssteg.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 03/11/2022

Was this article helpful?