Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Zakładanie nowego konta Stripe

1. Wstęp

Wallbox chce dostarczać swoim klientom najlepsze produkty, usługi i wrażenia z użytkowania. Bardzo ważny wpływ na wrażenia użytkownika z obsługi sprzętu mają aplikacja Wallbox i portal myWallbox.

W takim samym stopniu, aplikacja i portal zapewniają klientom pełną kontrolę nad procesem ładowania i umożliwiają zbieranie danych o sesjach użycia ładowarki, statystyk, danych zużycia prądu, danych użytkowników itp. W ten sposób nasi klienci mogą w pełni zarządzać zużyciem energii elektrycznej i kosztami posiadania pojazdu elektrycznego.

Portal myWallbox umożliwia zintegrowanie platformy płatniczej w celu bezpośredniego rozliczania potencjalnych klientów/użytkowników za każdorazowe użycie infrastruktury ładującej. Poniżej znajdziesz instrukcje zakładania nowego konta Stripe.

2. Zakładanie nowego konta Stripe

Aby skonfigurować swoje konto Stripe, przejdź do sekcji Ustawienia (menu z lewej strony).

Musisz skonfigurować poniższe sekcje.

2.1 Ustawienia konta

Zostaną dodane ogólne dane firmy i publiczny adres siedziby.

2.2 Informacje podatkowe

Dane podatkowe firmy dostarczającej.

2.3 Branding

Wygląd firmowych rachunków/faktur.

2.4 Konta bankowe i harmonogramowanie.

Tutaj możesz skonfigurować rachunek bankowy i walutę otrzymywanych płatności w Stripe oraz skonfigurować wypłaty.

2.5 Rachunki wysyłane pocztą e-mail

Konfiguracja alertów i języka odbieranych wiadomości e-mail.

2.6 Weryfikacja tożsamości konta

Zweryfikuj tożsamości i dbaj o aktualność danych skojarzonego konta, gdyż mogą sprawdzać je właściciele, dyrektorzy, przedstawiciele i kontrolerzy.

Przejdź do menu „Ustawienia” z lewej strony i wybierz sekcję podrzędną „Weryfikacja”.

Dodaj wymagane dokumenty, aby móc otrzymywać faktyczne wpłaty od użytkowników. Jeśli konto nie zostanie zweryfikowane, Stripe może zablokować bieżące płatności i wszystkie transakcje zostaną odrzucone.

Updated on 04/05/2021

Was this article helpful?

Related Articles