Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Jak zarządzać Automatyczną blokadą Twojej ładowarki?

Funkcja Automatycznej blokady automatycznie blokuje ładowarkę po zakończeniu ładowania, aby chronić ją przed nieautoryzowanym użyciem.

Aby użyć ładowarki z włączoną Automatyczną blokadą wymagane jest uwierzytelnienie użytkowników.

Automatyczna blokada jest domyślnie włączona.

Włączanie/wyłączanie funkcji Automatycznej Blokady za pomocą aplikacji Wallbox

Aby zdalnie zarządzać statusem Automatycznej blokady ładowarki musi być ona podłączona do Internetu.

 1. Upewnij się, że Twoja ładowarka Wallbox oraz aplikacja Wallbox są aktualne (możesz sprawdzić ich wersję w sklepach Play Store lub App Store).
 2. Zaloguj się do aplikacji Wallbox, wpisując swoje dane logowania lub zarejestruj się , jeśli jeszcze nie masz konta.
 3. Wybierz swoją ładowarkę. Poczekać, aż zostanie nawiązane połączenie Bluetooth lub Wi-Fi.
 4. Kliknij ikonę Ustawień.
 5. Wprowadź „Advanced Options” (Opcje zaawansowane).
 6. Tryb „Private Charge” (Ładowanie prywatne) jest włączony domyślnie. Możesz włączyć i wyłączyć ten tryb w dowolnym momencie.
 7. Dodatkowo możesz ustawić czas, po upływie którego ładowarka zostanie zablokowana.
 8. KliknijSave (Zapisz).

Jeśli musisz szybko zablokować/odblokować ładowarkę, możesz także wykorzystać ten szybszy sposób:

 1. Upewnij się, że Twoja ładowarka Wallbox oraz aplikacja Wallbox są aktualne (możesz sprawdzić ich wersję w sklepach Play Store lub App Store).
 2. Zaloguj się do aplikacji Wallbox, wpisując swoje dane logowania lub zarejestruj się , jeśli jeszcze nie masz konta.
 3. Wybierz swoją ładowarkę. Poczekać, aż zostanie nawiązane połączenie Bluetooth lub Wi-Fi.
 4. Kliknij ikonę Blokady, aby zablokować i odblokować Twoją ładowarkę.

Włączanie/wyłączanie funkcji Automatycznej Blokady za pomocą aplikacji Wallbox

Zabezpieczenie Automatycznej blokady można włączyć lub wyłączyć za pomocą portalu, jeśli Twoja ładowarka jest połączona z Internetem.

 1. Zaloguj się do portalu Wallbox.
 2. Kliknij Chargers (Ładowarki) w menu po lewej stronie.
 3. Wybierz właściwą ładowarkę.
 4. Przejdź do zakładki Settings (Ustawienia).
 5. Włącz „Restricted or Paid access” (Ograniczony lub Płatny dostęp) „Open access” (Otwarty dostęp), jeśli chcesz pozostawić ją odblokowaną.
 6. Jeśli zablokujesz ładowarkę, możesz ustawić czas, po upływie którego ładowarka zostanie zablokowana.
 7. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
Updated on 15/11/2022

Was this article helpful?