Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Jak używać publicznych ładowarek Wallbox?

Możesz naładować swój pojazd elektryczny za pomocą publicznej ładowarki Wallbox, skanując załączony kod QR.

Jako właściciel ładowarki Wallbox możesz skonfigurować Twój punkt ładowania w taki sposób, aby był dostępny dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych w aplikacji myWallbox wykorzystując system Pay per Charge.

1. Aby rozpocząć sesję ładowania

 1. Otwórz aplikację myWallbox. Aby zapewnić płynny przebieg poniższych działań, upewnij się, że Twoja aplikacja działa w najnowszej dostępnej wersji (możesz sprawdzić jej wersję w sklepie Play Store lub App Store).
 2. Zaloguj się do aplikacji myWallbox, wprowadzając swoje dane. Nie posiadasz jeszcze konta? Możesz je utworzyć, korzystając z tego artykułu.
 3. Po zalogowaniu kliknij Public charge (Ładowanie publiczne), a następnie przycisk „Start charging” (Rozpocznij ładowanie).
 4.  Zezwól na dostęp do aparatu Twojego telefonu, jeśli jest to wymagane.
 5. Zeskanuj kod QR dołączony do ładowarki, umieszczając go w ramce.
 6. Ustaw czas ładowania dla sesji.
 7. Kliknij Continue (Kontynuuj).
 8. Wybierz metodę płatności.

W przypadku korzystania z Apple Pay lub Google Pay, Wallbox dokona preautoryzacji karty kwotą 80,00 EUR, potem nastąpi obciążenie dokładną kwotą należności, a zwrot dokonywany jest po zakończeniu sesji ładowania.

 1. Kliknij Confirm (Potwierdź).
 2. Podłącz pistolet do swojego samochodu.

Sesja ładowania została rozpoczęta.

2. Aby zakończyć sesję ładowania

 1. Otwórz aplikację myWallbox i odblokuj pistolet EV, klikając przycisk „End charge” (Zakończ ładowanie).
 2. Odłącz łącznik i zawieś go z powrotem na uchwycie.
 3. Poczekaj, aż proces płatności dobiegnie końca.
 4. Ładowanie zostało zakończone.

Możesz uzyskać dostęp do wszystkich Twoich faktur za sesje ładowania przechodząc do Profile (Profil) > Payment info (Informacje o płatnościach) > Payment charges (Opłaty za ładowanie).

Często zadawane pytania

Zostałem obciążony kwotą 80,00 EUR za sesję ładowania, mimo że nie wykorzystałem tej kwoty. Co się stało?
W przypadku korzystania z Apple Pay lub Google Pay, Wallbox dokona preautoryzacji karty kwotą 80,00 EUR, potem nastąpi obciążenie dokładną kwotą należności, a następnie dokonywany jest zwrot. Zwrot pieniędzy pojawia się zazwyczaj natychmiast, jednak w zależności od banku może minąć 5-10 dni roboczych, zanim zwrot pojawi się na Twoim koncie.
Sesja ładowania nie rozpoczęła się lub pojawił się komunikat o błędzie. Co mogę zrobić?
Odłącz pistolet i w celu rozwiązania problemu spróbuj rozpocząć sesję ładowania od nowa.
Updated on 03/08/2023

Was this article helpful?