Les noves normatives faran que els vehicles elèctrics i híbrids siguin més segurs per als vianants

New-rules-will-make-electric-and-hybrid-vehicles-safer-for-pedestrians

Ja ha finalitzat un període transitori de cinc anys per a tots els nous models de cotxes elèctrics venuts a la UE: ara han de fer soroll artificial en determinades condicions

A partir de l’1 de juliol, s’hauran d’instal·lar sistemes d’alerta acústica de vehicles acústics (Acoustic Vehicle Alert Systems, AVAS) als nous models de cotxes híbrids i elèctrics desenvolupats i venuts a la Unió Europea, i a tots els models existents abans del juliol del 2021.

Com que no tenen motor de combustió interna, els vehicles elèctrics poden ser molt més silenciosos que els seus homòlegs de combustible, de manera que pot ser que els vianants tinguin problemes per sentir que s’acosten aquests vehicles elèctrics i híbrids tan silenciosos. Aquesta manca de soroll pot suposar un perill per a altres usuaris de la via, especialment per a persones cegues o amb visió parcial.

És per això que, amb un AVAS instal·lat, els vehicles hauran de fer soroll quan circulin a menys de 19 km/h, o quan vagin marxa enrere.

Cada fabricant podrà decidir com sonaran els seus AVAS, però la legislació de la UE diu que el so ha de ser similar al d’un motor de combustió tradicional (i no més fort).

Més informació: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe98a835-e656-11e3-8cd4-01aa75ed71a1/language-en

Compartir aquesta publicació:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Leave a Comment