Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur redigerar man betalningstaxor för Betalning per månad på myWallbox-portalen?

1.  Introduktion

Wallbox vill alltid tillhandahålla de bästa produkterna, tjänsterna och användarupplevelserna till sina kunder. myWallbox-portalen är en mycket viktig del av användarens upplevelse.

Med myWallbox-portalen har du full kontroll över laddningen. Uppgifter om laddningar, statistik, förbrukning, användare osv. samlas in och du kan även styra energiförbrukning och kostnadsbesparingar i samband med elbilsanvändningen.

Abonnemanget på Wallbox Business företagsavtal gör det möjligt för dig som utrymmets superadministratör att redigera taxor och hantera fakturor från skärmen Betalningar på myWallbox-portalen. 

2.  Krav för åtkomst av skärmsidan ”Betalningar”

Du har tillgång till skärmen Betalningar om du är superadministratör för utrymmet.

För att utföra denna åtgärd, ska följande krav vara uppfyllda:

 • Abonnemang på Wallbox Business

3. Taxor

Fliken Taxor visar de skapade taxorna. Här kan du skapa, redigera eller ta bort taxor. Om ingen taxa visas, ser du ett tomrum med en uppmaning om att skapa din första taxa.

3.1 Redigera en befintlig taxa

Superadministratören kan när som helst redigera alla befintliga taxor. Du kan ställa in tillgångsavgift och/eller rörlig avgift (laddningstid eller förbrukad energi).

 1. I listan över befintliga taxor klickar du på redigeringssymbolen för den taxa du vill redigera.
 1. I fältet Namn på taxa skriver du in det nya namnet om du vill ändra namnet för taxan.
 1. I fältet Tillgångsavgift-<Valuta>* ändrar du tillgångsavgiften till en ny taxa. Det här fältet kan endast tillämpas för taxor av typen betalning per månad.

*Valuta för betalning beror på konfigurationen av utrymmet.

 1. I listan Välj typ av taxa ändrar du den tillämpliga typen av taxa. Du kan debitera baserat på antingen förbrukad energi eller använd tid. För att debitera för förbrukad energi väljer du ”Avgift för förbrukad energi”. Ange priset i <Valuta>* per kilowatt förbrukad energi.
  *Valuta för betalning beror på konfigurationen av utrymmet.
 1. För att debitera för använd tid väljer du Avgift för använd tid. Ange priset i <Valuta>* per timme.
  *Valuta för betalning beror på konfigurationen av utrymmet.
 1. Du kan välja att avstå från den rörliga taxan och, i så fall, välja taxan utan rörlig avgift.
 1. I fältet Beskrivning skriver du en kort beskrivning av taxan.
 1. Klicka på SPARA.

För att redigera typen av taxa för betalning per session:

 1. Klicka på redigeringssymbolen för taxan för betalning per session.
 1. Redigera Avgift för reserverad tid i <Valuta>* per timme.
  *Valuta för betalning beror på konfigurationen av utrymmet.
 1. I fältet Beskrivning skriver du en kort beskrivning av taxan.
 1. Klicka på SPARA.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 26/05/2021

Was this article helpful?

Related Articles