Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Jak edytować płatności Pay per Month w portalu myWallbox?

1.  Wstęp

Wallbox chce dostarczać swoim klientom najlepsze produkty, usługi i wrażenia z użytkowania. Bardzo ważny wpływ na wrażenia użytkownika z obsługi sprzętu ma portal myWallbox.

Portal mywallbox zapewnia pełną kontrolę nad ładowaniem, umożliwiając zbieranie danych sesji ładowania, statystyk, danych zużycia prądu, danych użytkowników itp. Możesz też zarządzać zużyciem energii elektrycznej i oszczędnością kosztów przechodzenia na pojazdy elektryczne.

Dzięki subskrybowaniu abonamentu Wallbox Business, główny administrator rejonu może edytować stawki i zarządzać fakturami z ekranu Płatności w portalu myWallbox.  

2.  Wymagania dla uzyskania dostępu do ekranu Płatności

Jeśli jesteś głównym administratorem rejonu, masz dostęp do ekranu Płatności.

Aby móc wykonać to działanie, musisz spełniać poniższe wymagania:

 • Subskrybowany abonament Wallbox Business

3. Stawki

W karcie Stawki wyświetlane są utworzone stawki. Tu możesz tworzyć, edytować lub usuwać stawki. Jeśli nie jest wyświetlana żadna stawka, zobaczysz puste pole z wezwaniem do działania utworzenia swojej pierwszej stawki.

3.1 Edytowanie istniejącej stawki

Główny administrator może w dowolnym momencie edytować dowolną istniejącą stawkę. Możesz ustalać stawkę za użycie ładowarki i/lub stawkę opłaty zmiennej (czas ładowania lub zużycie energii).

 1. Na liście istniejących stawek kliknij ikonę edycji odpowiadającą stawce, którą chcesz edytować.
 1. W polu Nazwa stawki wpisz nową nazwę, jeśli chcesz zmienić nazwę danej stawki.
 1. W polu Opłata za dostęp-<Waluta>* zmień opłatę za dostęp dla nowej stawki. To pole dotyczy tylko stawek typu Pay per Month.

*Waluta płatności zależy od konfiguracji rejonu.

 1. Na liście Wybierz typ stawki zmień odpowiedni typ stawki. Możesz pobierać opłatę na podstawie zużycia energii lub czasu ładowania. Aby pobierać opłatę za zużycie energii, wybierz opłatę Zużycie energii. Podaj cenę w <Walucie>* za kilowat zużytej energii.
  *Waluta płatności zależy od konfiguracji rejonu.
 1. Aby pobierać opłatę za czas ładowania, wybierz opłatę za czas ładowania. Podaj cenę w <Walucie>* za godzinę.
  *Waluta płatności zależy od konfiguracji rejonu.
 1. Możesz też zrezygnować z opłaty zmiennej i wybrać stawkę bez opłaty zmiennej.
 1. W polu Opis, wprowadź krótki opis stawki.
 1. Kliknij ZAPISZ.

Aby edytować stawkę typu Pay per Session:

 1. Kliknij ikonę edycji odpowiadającą stawce Pay per Session.
 1. Edytuj opłatę za zarezerwowany czas w <Walucie>* za godzinę.
  *Waluta płatności zależy od konfiguracji rejonu.
 1. W polu Opis, wprowadź krótki opis stawki.
 1. Kliknij ZAPISZ.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 26/05/2021

Was this article helpful?

Related Articles