Velkommen til Wallbox-kundestøtte

Skriv inn nøkkelord for å finne svar …

Hvordan sette opp priser for betaling per måned på Wallbox-portalen?

 Sette opp priser for betaling per måned på Wallbox-portalen

1.  Innledning

Wallbox ønsker alltid å tilby kundene sine de beste produktene, tjenestene og brukeropplevelsen. En svært viktig del av denne brukeropplevelsen er Wallbox-portalen.

Wallbox-portalen lar deg ha full kontroll over din ladeopplevelse, samle inn informasjon om ladeøkter, statistikker, forbruk, brukere, osv. Du kan også administrere energiforbruket og kostnadsbesparelser relatert til å ta i bruk elektriske kjøretøy.

Abonnement på en av Wallbox Business-planene gjør det mulig for superadministratoren av gruppen å opprette priser og administrere fakturaer fra betalingsskjermen på Wallbox-portalen. 

2.  Krav for tilgang til betalingsskjermen

Hvis du er superadministrator eller administrator for gruppen, har du tilgang til betalingsskjermen.

For å utføre denne handlingen, sikre at følgende krav tilfredsstilles:

 • Abonnement på Wallbox Business-plan

3.  Priser

Pris-fanen viser de oppsatte prisene. Herfra kan du opprette, redigere eller fjerne eventuelle priser. Hvis du ikke har noen pris som vises, vil du se en tom tilstand med en oppfordring til handling om å opprette din første pris.

3.1 Opprettelse

For å opprette en ny pris kan superadministratoren legge til en ny pris i listen. Superadmin kan sette opp en tilgangsavgift og/eller variabel pris (ladetid eller forbrukt energi).

For å sette opp en nye pris:

 1. Klikk SETTE OPP PRIS.

Skjermen for VELG EN PRISTYPE vises.

 1. Velg den typen pris du ønsker å sette opp.

BETAL PER ØKT-pristypen lar deg sette opp en pris for reservert tid

BETAL PER MÅNED-pristypen lar deg sette opp en pris for både faste og variable avgifter.

A. Oppsett av betal per økt

 1. I pris-navn-feltet, skriv inn navnet for denne prisen.
 1. I RESERVERT TID-pris-<valuta>*/time-feltet, spesifiser prisen for reservert tid for den nye prisen.

* Valuta for betalingen avhenger av steds-konfigureringen

 1. I beskrivelses-feltet, skriv inn en kort beskrivelse av prisen (valgfritt).
 1. Klikk på LAGRE.

B. Oppretting av betal ber måned

 1. I pris-navn-feltet, skriv inn navnet for denne prisen.
 1. I tilgangspris-<valuta>*-feltet, spesifiser tilgangsprisen for den nye prisen. Dette feltet gjelder bare for per måned-priser.

* Valuta for betaling avhenger av stedsoppsettet.

 1. Fra velg pristype-listen, klikk pristypen som gjelder.
 1.  Du kan enten ta betalt basert på forbrukt energi eller tiden som er brukt. For å belaste for forbrukt energi, velg Forbrukt energi-pris. Spesifiser prisen i <Valuta>* per kW av energi forbrukt.
  * Valuta for betaling avhenger av stedsoppsettet.
 1. For å belaste for medgått tid, velg avgiften for ladetid. Spesifiser prisen i <valuta>* per time.
  * Valuta for betaling avhenger av stedsoppsettet.
 1. Du kan velge å ikke bruke den variable prisen og, i det tilfellet, velge variabel rate uten avgift.
 1. I beskrivelses-feltet, skriv inn en kort beskrivelse av prisen (valgfritt).
 1. Klikk på LAGRE.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 25/05/2021

Was this article helpful?