Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Jak tworzyć stawki Pay per Month w portalu myWallbox?

 Tworzenie stawek Pay per Month w portalu myWallbox

1.  Wstęp

Wallbox chce dostarczać swoim klientom najlepsze produkty, usługi i wrażenia z użytkowania. Bardzo ważny wpływ na wrażenia użytkownika z obsługi sprzętu ma portal myWallbox.

Portal mywallbox zapewnia pełną kontrolę nad ładowaniem, umożliwiając zbieranie danych sesji ładowania, statystyk, danych zużycia prądu, danych użytkowników itp. Możesz też zarządzać zużyciem energii elektrycznej i oszczędnością kosztów przechodzenia na pojazdy elektryczne.

Dzięki subskrybowaniu abonamentu Wallbox Business, główny administrator rejonu może tworzyć stawki i zarządzać fakturami z ekranu Płatności w portalu myWallbox. 

2.  Wymagania dla uzyskania dostępu do ekranu Płatności

Jeśli jesteś głównym administratorem grupy, masz dostęp do ekranu Płatności.

Aby móc wykonać to działanie, musisz spełniać poniższe wymagania:

 • Subskrybowany abonament Wallbox Business

3.  Stawki

W karcie Stawki wyświetlane są utworzone stawki. Tu możesz tworzyć, edytować lub usuwać stawki. Jeśli nie jest wyświetlana żadna stawka, zobaczysz puste pole z wezwaniem do działania utworzenia swojej pierwszej stawki.

3.1 Tworzenie

Aby utworzyć nową stawkę, główny administrator może dodać nową stawkę do listy. Główny administrator może określić stawkę za użycie ładowarki i/lub stawkę opłaty zmiennej (czas ładowania lub zużycie energii).

Aby utworzyć nową stawkę:

 1. Kliknij UTWÓRZ STAWKĘ.

Pojawi się ekran WYBIERZ TYP STAWKI.

 1. Wybierz typ stawki, którą chcesz utworzyć.

Stawka typu PAY PER SESSION umożliwia skonfigurowanie stawki za czas zarezerwowania ładowarki

Stawka typu PAY PER MONTH umożliwia skonfigurowanie stawki bazującej na opłatach stałych i zmiennych.

A. Tworzenie stawki Pay Per Session

 1. W polu Nazwa stawki wpisz nową nazwę danej stawki.
 1. W polu Opłata za REZERWACJĘ CZASU-<Waluta>*/godzinę, podaj stawkę za rezerwację czasu dla nowej stawki.

*Waluta płatności zależy od konfiguracji rejonu

 1. W polu Opis, wprowadź krótki opis stawki (opcjonalnie).
 1. Kliknij ZAPISZ.

B. Tworzenie stawki Pay Per Month

 1. W polu Nazwa stawki wpisz nową nazwę danej stawki.
 1. W polu Opłata za dostęp-<Waluta>* podaj opłatę za dostęp dla nowej stawki. To pole dotyczy tylko stawek typu Pay per Month.

*Waluta płatności zależy od konfiguracji rejonu.

 1. Na liście Wybierz typ stawki kliknij odpowiedni typ stawki.
 1.  Możesz pobierać opłatę na podstawie zużycia energii lub czasu ładowania. Aby pobierać opłatę za zużycie energii, wybierz opłatę Zużycie energii. Podaj cenę w <Walucie>* za kilowat zużytej energii.
  *Waluta płatności zależy od konfiguracji rejonu.
 1. Aby pobierać opłatę za czas ładowania, wybierz opłatę za czas ładowania. Podaj cenę w <Walucie>* za godzinę.
  *Waluta płatności zależy od konfiguracji rejonu.
 1. Możesz też zrezygnować z opłaty zmiennej i wybrać stawkę bez opłaty zmiennej.
 1. W polu Opis, wprowadź krótki opis stawki (opcjonalnie).
 1. Kliknij ZAPISZ.

[elementor-template id="1022"]
Updated on 25/05/2021

Was this article helpful?

Related Articles