Utgivning den 28 mars 2022

Denna nya utgåva omfattar förbättringar av Wallbox-appen.

Nedan finns de senaste programvaruversionerna av Wallbox-appen (iOS och Android). Håll appen uppdaterad för att vi ska kunna garantera korrekt funktion.

Wallbox-appen

  • Vi har korrigerat några mindre fel.

Senaste programvaruversionerna

App

iOSAndroid
2.27.02.27.0