Velkommen til Wallbox Support

Gennemgå vores ofte stillede spørgsmål for at finde svar på de spørgsmål, der typisk opstår.

Hvad er Static Load Management og hvorfor er det vigtigt for installation af flere opladere?

Det stadigt voksende antal elbiler driver efterspørgslen efter flere ladepunkter og skaber derfor et behov for mere ladeinfrastruktur, hvor intelligente ladenetværk spiller en grundlæggende rolle

Efterhånden som bygninger ønsker at udvide deres ladeinfrastruktur til elbiler og skal levere energi til flere ladepunkter, kan de støde på begrænsninger i deres elektricitetskapacitet. Derudover kan elektriske opgraderinger være dyre, og budgettet skal måske optimeres.

Det er her løsninger til energistyring kommer til nytte, idet de gør det muligt at maksimere energieffektiviteten af installationer til elbiler og øge antallet af elbilsopladere, som kan installeres uden at skulle foretage dyre elektriske opgraderinger.

Hvad er Static Load Management?

Power sharinger en opladerbaseret funktion, der gør det muligt at maksimere antallet af opladere til din parkeringsinstallation uden større elektriske opgraderinger ved at afbalancere den tilgængelige elektricitet mellem tilsluttede elbiler.

Tilgængelig energi fordeles intelligent på alle opladere, der anmoder om strøm, for at sikre, at alle kan oplade så hurtigt som muligt uden at overskride installationens elektriske begrænsninger. Afhængig af din Wallbox-model kan du oprette et netværk af op til 25 opladere (Pulsar Plus, Copper SB eller Commander 2) eller flere endnu med Pulsar Max.

Static Load Management er fordelagtigt for installationer med flere opladere, f.eks. på arbejdspladser, bilopbevaringspladser, lejlighedskomplekser og parkeringspladser.

Hvordan fungerer Static Load Management?

I et Static Load Management-netværk skal installatøren implementere installationen elektriske begrænsninger. Der etableres en primær oplader, og denne oplader bestemmer, hvor meget strøm hver af de andre installerede opladere tildeles på et givent tidspunkt. De andre installerede opladere, som benævnes “sekundære opladere”, vil altid følge den “primære” oplader. 

Du kan finde mere information om opsætning af denne funktion i vores EMS-installationsvejledning.

Når netværket er sat op og installeret i henhold hertil, vil Static Load Management sikre ligelig fordeling af den tilgængelige strøm mellem Wallbox-opladere, der kræver strøm, indtil den maksimale strømbegrænsning er nået, eller alle opladere bruger den maksimalt tilgængelige strøm.

Forestil dig, at du ønsker at elektrificere fire parkeringsbåse og optimere din opladningsinstallation til elbiler på 60A.

  1. Den første bil kan begynde af oplade ved maksimal kapacitet ved brug af 32A af de tilgængelige 60A (figur 1).
Figur 1
  1. Når den anden, tredje og fjerde elbil begynder at oplade, gør Static Load Management det muligt at balancere strømmen mellem alle opladere. Dette sikrer, at al tilgængelig strøm anvendes og deles ligeligt mellem elbilerne, idet 60A af de tilgængelige 60A anvendes (figur 2).
Figur 2
  1. Den anden bil afslutter opladningen, idet batteriet er fuldt opladet, eller fordi stikket er taget ud af elbilen. Dette frigiver selvfølgelig mere tilgængelig strøm til de resterende biler, der stadig oplader. Static Load Management omfordeler den nyligt tilgængelige strøm mellem bilerne for at sikre, at resten af bilerne oplader så hurtigt som muligt ved anvendelse af alle 60A af de tilgængelige 60A igen (figur 3).
Figur 3

Hvad er anderledes ved Dynamic Static Load Management?

Dynamic Static Load Management (DPS) er et andet Wallbox-EMS. DPS overvåger bygningens efterspørgsel og sammenligner den med den maksimalt tilladte strømkapacitet. Når den er lavere end maksimal kapacitet, kan DPS give al den resterende strøm til opnåelse af den maksimale kapacitet til ladenetværket for at sikre, at ladenetværket afbalanceres i forhold til bygningens belastning

Ved at udnytte perioder med lav efterspørgsel fra bygningens side kan ladenetværkets efterspørgsel imødekommes uden at øge installationens samlede strøm.

At gå endnu længere

Hvis du er interesseret i at optimere din ladeinfrastrukturs ydeevne, eller hvis du planlægger at udvide dit strømnetværk, bør du også overveje faseskift og læse vores artikel.

Hvis du har brug for mere information om, hvordan man designer en installation til flere opladere eller har spørgsmål om Static Load Management, kan du kontakte os via vores kontaktformular. Vores eksperter vil så rådgive dig om de bedste løsninger.

Updated on 03/11/2022

Was this article helpful?