Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

W jaki sposób aktywować i korzystać z funkcji inteligentnego ładowania dostępnej w urządzeniu Pulsar Max?

Opcja inteligentnego ładowania dostępna tylko w urządzeniach Pulsar Max umożliwia automatyczne ładowanie pojazdu w najbardziej korzystnych ekonomicznie przedziałach czasowych zgodnie z taryfą obowiązującą w danej lokalizacji. Umożliwiając korzystanie z najniższych stawek za energię elektryczną, odciąża również miejską sieć energetyczną, co jest korzystne dla środowiska.

Aby aktywować i ustawić opcję inteligentnego ładowania, należy wykonać poniższe kroki:

  1. Zalogować się do aplikacji Wallbox.
  2. Powiązać ładowarkę z kontem, jeśli nie zostało to jeszcze wykonane.
  3. Wybrać swoją ładowarkę.
  4. Zaczekać, aż aplikacja połączy się z ładowarką przez Bluetooth lub Wi-Fi.
  5. Stuknąć „+ Dodaj harmonogram”, aby utworzyć inteligentny harmonogram.
  6. Zostaną wyświetlone przedziały czasowe poza szczytem. Aby skorzystać z funkcji inteligentnego ładowania, należy zdefiniować harmonogram w ramach wyświetlanych przedziałów czasowych.
  7. Stuknąć przycisk „Dodaj harmonogram”, aby zatwierdzić.

Dodano harmonogram inteligentnego ładowania. Zostanie on wyświetlony z oznaczeniem „Poza szczytem” wraz z innymi zaplanowanymi sesjami ładowania.

Aby inteligentne ładowanie przebiegało bez zakłóceń, należy upewnić się, że ładowarka jest podłączona do samochodu i jest odblokowana w momencie rozpoczęcia inteligentnego ładowania.

Zaraz po dodaniu ładowarki wyświetli się okienko inteligentnego ładowania. Okienko poprowadzi użytkownika przez proces dodawania pierwszego inteligentnego harmonogramu, sugerując najbardziej wydajne przedziały czasowe w Twojej okolicy.

Updated on 20/10/2022

Was this article helpful?