Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Jak włączyć lub wyłączyć diodę LED ładowarki? (tylko Pulsar/Pulsar Plus/Pulsar Max)

Dioda LED w ładowarkach Wallbox jest domyślnie zawsze włączona, ale z różnych powodów może być konieczne jej wyłączenie.

Diodę LED wszystkich ładowarek z linii Pulsar (Pulsar, Pulsar Plus, Pulsar MAX) można w każdej chwili wyłączyć lub włączyć za pomocą aplikacji myWallbox.

  1. Zaloguj się do aplikacji myWallbox, wprowadzając swoje dane uwierzytelniające.
  2. Połącz się z ładowarką przez Bluetooth i nie oddalaj się od niej podczas wykonywania wszystkich poniższych czynności.

Diodę LED ładowarki można wyłączyć lub włączyć tylko wtedy, gdy jest ona połączona z ładowarką przez Bluetooth. Jeśli ładowarka jest połączona z urządzeniem za pośrednictwem sieci Wi-Fi, a nie Bluetooth, w aplikacji pojawi się komunikat z instrukcjami wykonania tej czynności.

  1. Wybierz ładowarkę w aplikacji.
  2. Dotknij symbol zębatki w prawym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do ustawień ładowarki.
  3. Dotknij Opcje zaawansowane.
  4. Ustaw przełącznik „LED zawsze wł.” w położeniu wyłączenia, aby wyłączyć diodę LED. Wykonaj tę samą czynność, aby ponownie włączyć urządzenie.
  5. Kliknij Save (Zapisz).

Po ustawieniu przełącznika „Zawsze włączona dioda LED” w pozycji wyłączonej, dioda LED będzie świecić podczas wykonywania czynności, ale wyłączy się po 8 sekundach bezczynności

Updated on 13/04/2022

Was this article helpful?

Related Articles