Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Jak ustawić zabezpieczenie przez automatyczne blokowanie

1. Wstęp

Wallbox chce dostarczać swoim klientom najlepsze produkty, usługi i wrażenia z użytkowania. Bardzo duży wpływ na wrażenia użytkownika z obsługi sprzętu mają aplikacja myWallbox i portal myWallbox.

W takim samym stopniu, aplikacja i portal zapewniają klientom pełną kontrolę nad procesem ładowania i umożliwiają zbieranie danych o sesjach użycia ładowarki, statystyk, danych zużycia prądu, danych użytkowników itp. W ten sposób nasi klienci mogą w pełni zarządzać zużyciem energii elektrycznej i kosztami posiadania pojazdu elektrycznego.

Aby zapewnić zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem w środowisku wielu użytkowników, ładowarkę wyposażono w funkcję automatycznej blokady. W zależności od subskrybowanego abonamentu na oprogramowanie, możesz włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznej blokady.

Wallbox obecnie oferuje trzy abonamenty: Basic, Standard i Business.

Subskrybenci abonamentu myWallbox Basic mogą włączać lub wyłączać funkcję automatycznej blokady w aplikacji myWallbox.

Subskrybenci abonamentu myWallbox Standard i myWallbox Business mogą włączać lub wyłączać funkcję automatycznej blokady w portalu myWallbox i aplikacji myWallbox.

2. Ochrona poprzez automatyczne blokowanie

Ze względów bezpieczeństwa zastosowaliśmy funkcję automatycznej blokady, jeśli więcej niż jeden użytkownik jest przypisany do ładowarki Wallbox. W dowolnej chwili możesz skonfigurować lub usunąć to zabezpieczenie.

Uwaga: Aby móc wprowadzać zmiany w statusie automatycznej blokady, ładowarka musi być połączona z Internetem. W przeciwnym razie, można to zrobić w aplikacji myWallbox jeśli znajduje się ona w zasięgu połączenia Bluetooth z ładowarką.

2.1 Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznej blokady za pomocą aplikacji myWallbox

Automatyczną blokadę można włączać lub wyłączać za pomocą aplikacji myWallbox tylko jeśli:

  • Ładowarka jest połączona z Internetem lub jest w zasięgu połączenia Bluetooth. 
  • Jesteś głównym administratorem lub administratorem grupy.

Aby włączyć/wyłączyć funkcję automatycznej blokady:

  1. Zaloguj się w aplikacji Wallbox.
  2. Dotknij ładowarkę, dla której chcesz włączyć/wyłączyć automatyczną blokadę.
  3. Kliknij ikonę konfiguracji w prawym górnym rogu ekranu.

Pojawi się menu KONFIGURACJA.

     4.  Dotknij OPCJE ZAAWANSOWANE.

Pojawi się menu OPCJE ZAAWANSOWANE.

Funkcja automatycznej blokady jest domyślnie włączona jeśli do ładowarki jest przydzielonych wielu użytkowników.

     5. Aby wyłączyć funkcję automatycznej blokady, wyłącz przycisk.

     6. Kliknij ZAPISZ.

2.2 Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznej blokady w portalu myWallbox

Automatyczną blokadę można włączać lub wyłączać w portalu myWallbox tylko jeśli:

  • Ładowarka jest połączona z Internetem
  • Masz subskrypcję abonamentu myWallbox Business lub Standard.
  • Jesteś głównym administratorem lub administratorem rejonu.

Aby włączyć/wyłączyć funkcję automatycznej blokady:

  1. Zaloguj się do portalu myWallbox.
  2. Na stronie Ładowarki kliknij odpowiednią ładowarkę.

Pojawi się strona danych ładowarki.

3. Przejdź do karty Ustawienia .

Administrator lub główny administrator rejonu może włączyć automatyczną blokadę i określić czas automatycznego blokowania. Automatyczna blokada jest domyślnie włączona. Jeśli chcesz ją wyłączyć, naciśnij przycisk przełącznika.

 

Jeśli chcesz pozostawić funkcję automatycznej blokady włączoną, możesz ustawić czas jej działania.

4. Ustaw czas włączenia automatycznej blokady suwakiem.

W dowolnej chwili możesz wyłączyć funkcję automatycznej blokady. Gdy zabezpieczenie w postaci automatycznej blokady jest wyłączone, każdy będzie mógł korzystać z ładowarki po prostu wkładając wtyczkę i rozpoczynając ładowanie. Pamiętaj, że jeśli użytkownicy nie będą musieli być identyfikowani przed użyciem ładowarki, wszystkie wygenerowane sesje będą w statystykach przypisywane użytkownikowi [email protected].

Updated on 07/05/2021

Was this article helpful?

Related Articles