Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Jak przydzielić taryfy przedpłatowe w portalu myWallbox

 Przydzielanie taryf przedpłatowych w portalu myWallbox

1. Wstęp

Wallbox chce dostarczać swoim klientom najlepsze produkty, usługi i wrażenia z użytkowania. Bardzo ważny wpływ na wrażenia użytkownika z obsługi sprzętu ma portal myWallbox.

Portal mywallbox zapewnia pełną kontrolę nad ładowaniem, umożliwiając zbieranie danych sesji ładowania, statystyk, danych zużycia prądu, danych użytkowników itp. Możesz też zarządzać zużyciem energii elektrycznej i oszczędnością kosztów przechodzenia na pojazdy elektryczne.

Subskrybowanie dowolnego abonamentu Wallbox Business umożliwia głównemu administratorowi lub administratorowi grupy przydzielanie taryf grupom, podgrupom ładowarki lub konkretnym ładowarkom.

2. Wymagania dla przydzielania taryf

Jeśli jesteś głównym administratorem lub administratorem grupy, możesz wykonać działanie przydziału taryfy.

Aby móc wykonać to działanie, musisz spełniać poniższe wymagania:

  • Subskrybowany abonament Wallbox Business

3. Przydzielanie taryf

Każdą taryfę przedpłatową można przydzielić grupom/podgrupom ładowarek.

3.1 Przydzielanie taryf dla poszczególnych ładowarek

Aby przydzielić lub zmodyfikować taryfę dla każdej z ładowarek, główny administrator/administrator musi przejść do sekcji płatności na ekranie danych ładowarki.

3.2 Wyznaczanie taryf dla grupy

Główny administrator/administrator może zdecydować się na utrzymanie taryfy na poziomie grupy. Taryfa na poziomie grupy jest stosowana jako taryfa dla ładowarki.

  1. Włącz przycisk Utrzymaj taryfy dla grupy.

3.3 Konfiguracja grupy/podgrupy

Główny administrator/administrator może wybrać taryfę dla grupy lub podgrupy, a wybrana taryfa zostanie zastosowana dla wszystkich ładowarek znajdujących się w tej grupie/podgrupie. Dla ładowarki należy pozostawić włączoną opcję „zachowaj taryfy dla grupy”.

  1. Na ekranie Ładowarka kliknij ikonę ustawień dla danej grupy.

Pojawi się okno KONFIGURACJA GRUPY

  1. Na liście PŁATNOŚĆ PRZEDPŁATOWA wybierz taryfę, która ma być przydzielona całej grupie.

Podobnie, główny administrator/administrator może przydzielić taryfę przedpłatową z podgrupy do ładowarek w danej grupie.

  1. Włącz przycisk „Zachowaj taryfy dla grupy”, aby zastosować takie same taryfy, jak w danej grupie.

Alternatywnie:

  1. Na liście PŁATNOŚĆ PRZEDPŁATOWA wybierz taryfę, która ma być przydzielona całej grupie.
Updated on 04/05/2021

Was this article helpful?

Related Articles