1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Ikraftträdande: 1 juli, 2019

Wallbox Chargers SL. (”Wallbox”, ”vi” eller ”oss”) erbjuder en laddningslösning för elbilar för hemma- och företagsanvändare med maskinvara och en onlinetjänst för kontroll av laddningsfunktioner hos intelligenta laddningsenheter som är tillgänglig lokalt i ett nätverk och på distans via internet genom denna webbplats och en mobil applikation. Wallbox har åtagit sig att skydda integriteten för sina webbplatsbesökare och användare av tjänster. Följaktligen skrev Wallbox denna sekretesspolicy för att beskriva vilken typ av personuppgifter som samlas in med hjälp av denna webbplats (”webbplatsen”), dess myWallbox-serviceportal och dess mobilapp, hur de använder insamlade personuppgifter och hur de skyddar personuppgifter.

1  Personuppgifter som vi samlar in.
1.1.  Kategorier av personuppgifter som samlas in

Vi kan samla in information från besökare på vår webbplats. Besökare kan skicka information till oss via webbplatsen, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer och innehåll i meddelanden. Vi kan samla in följande information på aggregerad basis när besökare kommer till vår webbplats:

 • Besökarnas Internet Protocol-adresser
 • Besökarnas platser
 • Vilken webbläsare användare använder
 • Vilket operativsystem besökare använder
 • Nyckelord eller söktermer som används av besökare för att hitta vår webbplats
 • Hur många besökare som visar webbplatsen eller specifika sidor på den

Vi upprätthåller register över de som är intresserade av vårt företag. Vi kan regelbundet skicka e-postmeddelanden om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som vi tror att du är intresserad av till den e-postadress som du har angett. Emellanåt kan vi också använda din information för att kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, fax eller post. Vi kan använda informationen som du tillhandahåller i dessa svar för att anpassa webbplatsen efter dina intressen.
När kunder registrerar ett konto för att bli en användare (”användare”) eller vår tjänst via webbplatsen samlar vi in följande personuppgifter för att öppna ett konto:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

1.2.  Cookie-policy

1.2.1. Wallbox kan använda cookies för att samla in information relaterad till användningen av tjänsten via webbplatsen. Cookies är datalagrings- och återställningssystem som installeras i användarens utrustning (dator eller mobila enheter) för de ändamål som anges i denna policy för att erbjuda en bättre surfupplevelse.
1.2.2. Att surfa och använda tjänsten innebär att användaren accepterar installationen av cookies i sin utrustning för ändamålen häri. Om användaren beslutar att inte acceptera användningen av våra cookies kan tjänsten påverkas så att vissa funktioner kanske inte fungerar eller så att surfning kanske inte är möjlig via denna tjänst.
1.2.3 Typer av och syften med de cookies som används:
A. Tekniska cookies: ger användaren möjlighet att bläddra igenom tjänsten och använda dess alternativ eller tjänster, såsom trafikstyrning och datakommunikation, sessionsidentifiering, åtkomst till begränsade delar, komma ihåg de delar som utgör en order, utföra inköpsproceduren, ansöka om registrering eller delta i ett evenemang, använda säkerhetselement när de surfar, lagra innehåll för sändning av video eller ljud, eller dela innehåll [using the User’s own social media accounts].
B. Anpassningsbara cookies: ger användaren tillgång till tjänsten med vissa allmänna funktioner som definierats på förhand enligt vissa kriterier i användarutrustningen, såsom språk, typ av webbläsare som används för att komma åt tjänsten, regional konfiguration varifrån tjänsten nås osv.
C. Analytiska cookies: dessa är cookies som används av Wallbox eller tredje parts egendom som gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera beteendet hos användarna av webbplatsen. Informationen som tillhandahålls av dessa cookies används för att mäta aktiviteten och för surfmönster hos användarna av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och Wallbox tjänst i enlighet med analysen av data om användningen som gjorts av användarna av tjänsten.
D. Reklamcookies: möjliggör en effektiv hantering av de reklamutrymmen som kan finnas på webbplatsen, vilket inkluderar surfmönster som gör det möjligt att få information om beteendet hos användaren. Dessa cookies gör det möjligt att skräddarsy reklaminnehållet så att det är relevant för användaren.
Konfigurera cookies:

Vid surfning på webbplatsen har användaren möjlighet att tillåta, blockera eller ta bort de cookies som installeras i hans/hennes utrustning genom att konfigurera alternativen i webbläsaren. Användaren kan hitta anvisningarna för att konfigurera användningen av cookies i deras webbläsare via följande länkar:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Om du använder en annan webbläsare kan användarna få information om hur man konfigurerar användningen av cookies i webbläsarens hjälpavsnitt. Om användarna behöver hjälp med att konfigurera cookies i en sådan webbläsare, kan de skicka ett e-postmeddelande till service@wallbox.com, så kommer Wallbox att kontakta dem så snart som möjligt.

1.3.  Spåra inte-inställningar

För närvarande finns det ingen standard som reglerar vad, om något, en webbplatsoperatör ska göra när de tar emot en ”spåra inte”-signal. Därför vidtar inte Wallbox för närvarande åtgärder som svar på webbläsarinställningen ”spåra inte.” Wallbox kommer att överväga ändringar i denna policy om det uppstår en branschstandard för sådana inställningar.

2.  Hur vi använder insamlade personuppgifter

2.1  Vi använder personuppgifter som samlats in i enlighet med avsnitt 1 för att tillhandahålla webbplatsen till besökare och för att tillhandahålla tjänsten till användare. Alla personuppgifter som samlas in vid registreringen av användaren och/eller under användningen av tjänsten skall ingå i en fil som ägs av Wallbox, som kommer att ansvara för filen, för att kunna använda dem för hantering och tillhandahållande av tjänsten, samt för att skicka marknadsförings-, reklam- och/eller reklammeddelanden relaterat till produkterna och/eller tjänsterna.

2.2.  På samma sätt kan användaren, vid registrering, uttryckligen godkänna att personuppgifter som härrör från sådan användning samlas in och bearbetas för att förbereda anpassade användarprofiler, både för att förbättra tjänstens effektivitet och kvalitet och för att analysera och/eller förutsäga konsumtions- och mobilitetsvanor och preferenser. Sådan information ska användas för att erbjuda alla typer av produkter och/eller tjänster, antingen direkt eller av tredje part, och Wallbox bemyndigas härmed att lämna ut sådana uppgifter till dem. Användare har rätt att när som helst återkalla ett sådant tillstånd. Om en användare inte ger sitt tillstånd för behandling av de personuppgifter som härrör från användningen av tjänsten för ovan nämnda ändamål ska Wallbox samla in sådana användaruppgifter men endast genom att tillämpa anonymiseringstekniker, så att använda sådana uppgifter inte innebär behandling av personuppgifter om användaren.

2.3.  Wallbox kan använda din adress och e-postadress för att förse dig med information om tjänster eller produkter, samt för att skicka specialerbjudanden eller enkäter till individer i våra register.

3. Delning eller utlämnande av personuppgifter
3.1 Wallbox kan anförtro tredje part vissa uppgifter som krävs för tillhandahållandet av tjänsten som innebär behandling av personuppgifter. Sådana tredje parter kommer att agera som personuppgiftsbiträden för Wallbox räkning och kommer för detta ändamål få tillgång till och tillåtas använda sådana uppgifter endast i den utsträckning som krävs för utförandet av den relevanta uppgiften. Vissa av de uppgifter som kan anförtros tredje part är i synnerhet:

a) ansikts-, röst- eller fingeravtrycksigenkännings- och identifieringssystem för de enheter som kan innehålla sådana funktioner;
b) molndatalagring av molntjänstleverantörer;
c) distribution, installation och underhåll av enheterna för att kunna erbjuda förebyggande hanteringstjänster därav.
Vissa tredje parter som vi lämnar ut personuppgifter till är leverantörer eller leverantörer av outsourcetjänster som hjälper oss att tillhandahålla tjänsten eller produkterna till våra användare, eller som hjälper till med supportfunktioner som marknadsföring, fakturering, betalkortbearbetning och dataanalys. Vi kommer att kräva att alla sådana leverantörer eller tjänsteleverantörer hanterar dina personuppgifter med sekretess-och säkerhetsgarantier i enlighet med denna sekretesspolicy.
Emellanåt kan vi bli tvungna att svara på stämning, domstolsbeslut, husrannsakan, administrativ eller rättslig process, förfrågningar från brottsbekämpande organ eller andra förfrågningar som vi måste besvara enligt tillämplig lag. Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter som svar på något av dessa krav. Vi kan också avslöja dina personuppgifter för att bevara säkerheten i våra system, lösa tvister eller för att bedöma eventuella oegentligheter.
Vi kan också dela samlad eller anonym information som samlats in om webbplats- eller appanvändning, förutsatt att informationen inte identifierar några specifika individer.
Vi kan dela eller överföra personuppgifter om dig i samband med en fusion, förvärv, omorganisation eller försäljning av tillgångar i vår verksamhet, i händelse av konkurs, eller under förhandlingar som leder till en sådan händelse. Vi kommer att söka garantier från köpare om att dina personuppgifter kommer att användas, delas, underhållas och avslöjas i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.
Förutom det som anges ovan kommer vi inte att sälja, distribuera, överföra eller leasa ut dina personuppgifter till tredje part.

4. Säkerhet
Wallbox har genomfört och kommer att upprätthålla rimliga och lämpliga administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten hos de personuppgifter vi samlar in och för att skydda dem (i) mot rimligen förväntade hot och faror för sekretessen, integriteten eller tillgängligheten av sådana personuppgifter och (ii) mot obehörig, olaglig eller oavsiktlig förlust, åtkomst, användning, avslöjande eller spridning av sådana personuppgifter.

5. Åtkomst till personuppgifter
Om du vill få tillgång till personuppgifter som vi har om dig och/eller utöva lagliga rättigheter när det gäller åtkomst, rättelse (rättelse av fel eller uppdatering av data), radering eller invändning mot ytterligare användning eller avslöjande, skicka ett e-postmeddelande med din begäran till adresstjänsten.rgpd@wallbox.com, med din korrekta identifiering och ange tydligt syftet med din begäran. Vårt integritetsteam kommer att utvärdera din begäran och svara.

6. Kontaktuppgifter
Skicka frågor eller klagomål om våra sekretessrutiner till vårt sekretessteam på: service.rgpd@wallbox.com. Du kan också nå oss via post eller kurir på: C/Anabel Segura 7, Planta Baja H, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Obs! sekretess.
Om du har ett klagomål ber vi dig lämna information som är relevant för ditt klagomål. Vårt sekretessteam kommer att utvärdera ditt klagomål baserat på den information du lämnar och skicka ett svar. Vi kan behöva be dig om ytterligare information för att utvärdera ditt klagomål. Vi kommer omgående att utreda och besvara dina meddelanden om ett klagomål. Du kan ha andra rättigheter enligt lag och rätten att kontakta tillsynsmyndigheten i din jurisdiktion angående ditt klagomål.

7. Ändringar i denna sekretesspolicy
Wallbox kan ändra denna policy emellanåt. Vi kommer att göra ändringar genom att publicera en reviderad kopia av denna policy till vår webbplats eller, om Wallbox bedömer det nödvändigt, via e-post till dig. Din fortsatta användning av vår webbplats, tjänst eller mobilapp efter att en reviderad version av denna policy visas på webbplatsen utgör ditt godkännande av den ändrade versionen.