Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Så här aktiverar och använder du Eco-Smart

Med ”Eco-Smart” kan du ladda elbilen på det mest effektiva och hållbara sättet med ”grön el” från egna solceller eller vindkraftverk. Laddaren har två alternativa laddningslägen:

 • Eco-läge: Ger minimal elförbrukning från elnätet under laddning av elbilen genom att all tillgänglig grön el väljs. I läget Eco väljer laddaren ständigt den gröna el som är tillgänglig och inte används för andra förbrukare i byggnaden och kompletterar med el från elnätet för att ge tillräcklig laddningseffekt.
 • Helt grön: Uteslutande grön el används för laddning av bilen. I läget ”Helt grön” väljer laddaren endast grön el, tillgänglig som överskott efter husets övriga förbrukare. Laddningen startas endast om tillräcklig grön el finns och laddningen är då helt grön*1.

*1Vid varierande tillgång till grön el kan en del av laddningen ske med undantag från ”Helt grön”.

Eco-Smart är inte kompatibel med andra energihanteringssystem (Power Sharing, Dynamic Power Sharing, V2H).

1. Lämpliga Wallbox-laddare

Följande Wallbox-laddare kan användas med Eco-Smart. Denna förteckning kan ändras och uppdateras regelbundet:

 • Copper SB
 • Pulsar Plus

2. Installationskrav

För att aktivera Eco-Smart krävs en energimätare.

Välj den energimätare som är lämplig för din anläggning av följande:

 • Carlo Gavazzi EM540, EM330 eller EM340 version PF.B*2
 • Inepro PRO2, PRO380 eller N1 CT

Dessutom, behöver installatören ställa in växelriktarläget ”Exportera” på energigenereringssystemet för utmatning av överskott av grön el som inte förbrukas på elnätet.

*2Carlo Gavazzi EM540, EM330 eller EM340 version PF.B. och PF.A är inte kompatibla. Ta reda på om Carlo Gavazzi version B är installerad genom att kontrollera följande symboler på energimätarens framsida:

3. Laddning med Eco-Smart

Vid enfas:

Eco-läge: I Eco-läget startas en laddning vid överskott på 2 A eller 440 W. Detta överskott kompletteras sedan med energi från elnätet för att laddningen ska starta. Energi från elnätet används endast när laddningen startar så att högst 4 A används.

Helt grön: I läget Helt grön startar laddningen endast om överskottet motsvarar minst 6 A (1 380 W) eftersom detta är minimal laddningsström för en elbil.

Vid trefas:

Eco-Smart kontrollerar total aktiv effekt, L1+L2+L3, och om summan av effekten på alla faser uppgår till erforderlig effekt startas laddningen oavsett om systemet är balanserat eller inte. Detta för att säkerställa att överskottet av energi används.

Eco-läge: I Eco-läge är strömbehovet 2 A per fas, eller 6 A (summa för L1+L2+L3).

Helt grön: I läget Helt-grön startar laddningen om överskottet är minst 3×6 A (4 140 W) eftersom detta är minimal laddningsström för ett trefasfordon.

4. Aktivera Eco-Smart

 1. Se till att Wallbox-laddaren och myWallbox-appen är uppdaterade med senaste version (du kan kontrollera versionen i Play Store eller App Store).
 2. Logga in på myWallbox-appen med dina inloggningsuppgifter eller registrera dig som ny användare.
 3. Parkoppla med laddaren via Bluetooth.
 4. Välj på laddarens skärm för vilken laddare du vill aktivera Eco-Smart-funktionen. Om du inte har länkat laddaren till ditt myWallbox-konto än, vänligen följ dessa instruktioner för att göra det.
 5. Invänta synkronisering och klicka därefter på kugghjulet för Inställningar.
 6. Klicka på  Uppgradering.
 7. Aktivering av Power Boost rekommenderas före aktivering av Eco-Smart. När Power Boost är aktiverat trycker du på Eco-Smart-funktionen för att komma åt dess inställningar.
 8. Tryck på ”Kom igång” för att börja använda Eco-Smart.
 9. Aktivera Eco-Smart genom att ställa knappen i läget ”PÅ ”.
 10. Du kan nu välja mellan två lägen för Eco-Smart.Välj det läge du vill använda, Eco eller Helt-Grön.
 11. Klicka på Spara.

Eco-Smart har nu aktiverats med den inställning du har valt.

5. Använda Eco-Smart

 1. Lås upp laddaren.
 2. Koppla in din elbil. Laddarens blå indikator tänds och meddelandet “ANSLUTEN” visas. ”INVÄNTAR GRÖN EL” visas i myWallbox-appen och portalen.
 3. Laddaren startas automatiskt när Eco-villkoren är uppfyllda,vilket betyder efter två minuters fördröjning efter att grönt överskott finns tillgängligt.

När laddningen har startat, om tillräckligt överskott saknas under 30 sekunder i följd, kommer laddningen automatiskt att pausas och startas igen när villkoren är uppfyllda igen.

Ansvarsfriskrivning

Scheman och manuella ändringar åsidosätter Eco-Smart-funktionen.

Eco-smart kan ladda ur ditt BESS (Battery Energy Storage System).

Eco-Smart-funktionen är inte tillgänglig på Renault ZE Ready-fordon.

Inepro-mätarna (säljs endast av Wallbox) fungerar med Eco-smart tack vare en modifiering av Mocbus som gör dem kompatibla.

Updated on 22/03/2022

Was this article helpful?

Related Articles