Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Så här aktiverar du V2H (Vehicle to Home) på Quasar

Med Vehicle to Home kan en återmatande elbilsladdare användas för att mata ström från bilens batteri till byggnaden (eller annan del som ingår i anläggningen).

Lämpliga Wallbox-laddare

Följande Wallbox-laddare kan användas med ”Vehicle to Home”:

 • Quasar

Installationskrav

För att använda ”Vehicle to Home” på Quasar, måste laddaren kompletteras med en energimätare.

Välj den energimätare som passar i din installation av följande:

 • Carlo Gavazzi EM112 version PF.B*
 • Inepro PRO2 eller N1 CT

Aktivera ”Vehicle to Home”

Följ dessa steg för att aktivera ”Vehicle to Home” på Quasar:

 1. Se till att Wallbox-laddaren och myWallbox mobilappen är uppdaterade med senaste programvaruversion (du kan kontrollera appversionen i Play Store eller App Store).
 2. Anslut laddaren via Bluetooth.
 3. Logga in på myWallbox-appen med dina inloggningsuppgifter eller registrera dig som ny användare.
 1. Välj din laddare och stanna inom täckningsområdet för Bluetooth under följande steg. Följ dessa anvisningar för att lägga till laddaren om den ännu inte har länkats till ditt myWallbox-konto. 
 1. För att aktivera ”Vehicle to Home” måste du först ha aktiverat ”Power Boost”. Se artikel om Power Boost om hur denna funktion aktiveras.
 1. När rätt inställningar har gjorts av Power Boost och laddaren och appen har synkroniserats (laddningshjulet blir grönt) väljer du ”Inställningar”.
 1. Klicka på ”Uppgradering”.
 1. Klicka därefter på ”Vehicle to Home
 1. Funktionen Vehicle to Home aktiveras genom att brytaren ställs i läget .
 1. Ange huvudbrytarens märkström i fältet Max. ström per fas för anläggningen i Ampere. Det angivna värdet måste vara minst lika med Max. Inställd STRÖM PER FAS i Ampere för Power Boost. Klicka på ”Spara”.

  1. [CASE 1] Om Max. ström per fas för anläggningen är större än värdet för Power Boost, måste funktionen Hindra urladdning slås på. Klicka därefter på ”Spara”, så är inställningen av ”Vehicle to Home” klar.
 1. [CASE 2] Om Max. ström per fas som har valts i Vehicle to Home är lika med värdet för ström per fas för ”Power Boost”, behöver du bara klicka på ”Spara” så aktiveras ”Vehicle to Home”.
 1. [CASE 3] Om Max. ström per fas för anläggningen som har valts in ”Vehicle to Home” är lägre än ström per fas för Power Boost, kan inställningen inte sparas och ett felmeddelande visas. Välj ett värde som är minst lika stort som ström per fas för ”Power Boost” för att aktivera ”Vehicle to Home”.

Felsökning om effektdelningssymbolen inte är tillgänglig

 1. Stäng av och slå på laddaren,
 2. Kontrollera att alla kablar är rätt inkopplade,
 3. Kontrollera att rätt kabel används,
 4. Kontrollera att brytaren står i rätt läge (”T” eller ”NT”),
 5. Kontrollera att laddarensprogramvara är uppdaterad,
 6. Kontrollera att uppkoppling med Bluetooth är upprättad.

*Carlo Gavazzi EM112 version PF.B. och PF.A är inte kompatibla.

Ta reda på om Carlo Gavazzi version B är installerad genom att kontrollera följande symboler på energimätarens framsida: Updated on 20/09/2021

Was this article helpful?

Related Articles

This site is registered on wpml.org as a development site.