Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Så här aktiverar du ”Power Boost” på din laddare

Mäter hur mycket energi som används och fördelar resten av kapaciteten till bilen tack vare ”Power Boost”. Släcker du lamporna i ett rum? ”Power Boost” justerar då automatiskt effekten för bästa möjliga laddning.

Lämpliga Wallbox-laddare

Följande Wallbox-laddare kan användas med ”Power Boost”:

 • Pulsar Plus
 • Commander 2
 • Copper SB
 • Quasar

Installationskrav

För att använda ”Power Boost” på en laddare måste den kompletteras med en energimätare.

Välj den energimätare som passar i din installation av följande:

 • Carlo Gavazzi EM112, EM330 eller EM340 version PF.B eller PF.A
 • Inepro PRO2, PRO380 eller N1 CT
 • Temco SPM1-100-AC

Aktivera ”Power Boost”

Följ dessa steg för att aktivera ”Power Boost” efter installation av laddaren och lämplig energimätare:

 1. Se till att Wallbox-laddaren och myWallbox mobilappen är uppdaterade med senaste programvaruversion (du kan kontrollera appversionen i Play Store eller App Store).
 2. Anslut laddaren via Bluetooth.
 3. Logga in på myWallbox-appen med dina inloggningsuppgifter eller registrera dig som ny användare. På laddaren Commander 2 kan du alternativt aktivera effektdelning direkt på laddarens pekskärm.
 1. Välj din laddare och stanna inom täckningsområdet för Bluetooth under följande steg. Följ dessa anvisningar för att lägga till laddaren om den ännu inte har länkats till ditt myWallbox-konto. 
Välkomstskärm på Pulsar Plus
 1. Invänta synkronisering av laddaren och appen och gå därefter till Inställningar.
 1. Klicka därefter på Uppgradering.
 1. Klicka på Power Boost-symbolen.
 1. Funktionen ”Power Boost” aktiveras genom att brytaren ställs i läget . I fältet ”Max. ström per fas” anges det värde i Ampere som är lägst av huvudbrytarens märkström och huvudsäkringens kapacitet. Klicka därefter på ”Acceptera” för att aktivera Power Boost.

Important:  Only Max Current per phase greater than 6 amps is accepted for correct performance. In case of doubt, contact Wallbox Customer Service.

power-boost-accept

Felsökning om ”Power Boost”-symbolen inte är tillgänglig

 1. Stäng av och slå på laddaren,
 2. Kontrollera att alla kablar är rätt inkopplade,
 3. Kontrollera att rätt kabel används,
 4. Kontrollera att brytaren står i rätt läge (”T” eller ”NT”),
 5. Kontrollera att laddarensprogramvara är uppdaterad,
 6. Kontrollera att uppkoppling med Bluetooth är upprättad.

Statusvisning för Commander 2*

*Dessa symboler visas på skärmen på Commander 2. Symbolerna kan variera mellan olika versioner av laddarens inbyggda programvara.

Updated on 26/10/2021

Was this article helpful?

Related Articles