Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Hur aktiverar man Power Sharing?

Du kan förbättra laddningsprestandan för laddarna som är anslutna till din infrastruktur genom att aktivera effektdelning.

Genom effektdelning fördelas elenergin jämnt på alla sammankopplade laddare, vilket ger dem bättre laddningskapacitet.

Om du vill installera fler än fyra laddare med hjälp av Power Sharing måste du antingen ha ett standardabonnemang (eller en högre plan) eller en PS-licens.

Effektdelning kan inte användas samtidigt med Eco-Smart.

1. Lämpliga Wallbox-laddare

Följande Wallbox-laddare kan användas med effektdelning:

 • Pulsar Plus
 • Commander 2
 • Copper SB

2. Aktiverar effektdelning

Denna konfigurationsprocess gäller endast primära. Kom ihåg att den primära laddarens vridomkopplare ska vara inställd på 8 eller 9 och sekundär på 0.

Följ dessa steg för att aktivera Power Sharing:

iOs kan inte användas när du konfigurerar Power Sharing.

 1. Se till att Wallbox-laddaren och myWallbox-appen är uppdaterade med senaste version (du kan kontrollera versionen i Play Store).
 2. Logga in på myWallbox-appen med dina inloggningsuppgifter eller registrera dig som ny användare.

Om din laddare är en Commander 2, Du kan också konfigurera effektdelning direkt på dess pekskärm.

 1. Parkoppla med laddaren via Bluetooth.
 2. Välj din laddare och stanna inom täckningsområdet för Bluetooth under följande steg. Om du inte har länkat din laddare till ditt myWallbox-konto än, vänligen följ dessa instruktioner för att göra så.
 3. Invänta att laddaren och myWallbox-appen synkroniseras (laddningshjulet blir grönt i appen) och gå därefter till Inställningar.
 4. Klicka på ”Uppgradering”.
 1. Klicka på ”Effektdelning”-symbolen.
 2. Ange hur många laddare som är anslutna i installationen.
 3. I fältet ”Max. ström per fas” anges det värde i Ampere som är lägst av huvudbrytarens märkström och huvudsäkringens kapacitet.

Endast Max. ström per fasstörre än 6 amps accepteras för korrekt prestanda. Kontakta Wallbox kundtjänst om du är tveksam.

 1. Ange Min. ström per laddare i Ampere som varje laddare ska användas med.
 2. Klicka på Spara och kontrollera att statusen ”Primär laddare med alla sekundära laddare ihopkopplade” visas.

Felsökning

Om Power Sharing-ikonen inte är valbar, följ stegen nedan:

 1. Stäng av och slå på laddaren,
 2. Kontrollera att alla kablar är rätt inkopplade,
 3. Kontrollera om rätt kabeltyp används,
 4. Kontrollera att brytaren står i rätt läge (”T” eller ”NT”),
 5. Kontrollera att laddarensprogramvara är uppdaterad,
 6. Se till att du är ansluten till din laddare via Bluetooth.
 
Updated on 16/06/2022

Was this article helpful?

Related Articles