Så här ställer du in skydd med autolås

1. Introduktion

Wallbox vill alltid förse sina kunder med de bästa produkterna, tjänsterna och användarupplevelsen. En viktig del av användarupplevelsen är Wallbox-appen och myWallbox-portalen.

Både appen och portalen ger kunden full kontroll över laddningarna, med insamling av laddningsuppgifter, statistik, elförbrukning, användare osv. Detta gör att alla våra kunder har möjlighet att styra sin energiförbrukning och sina kostnadsbesparingar i samband med att elbilar blir allt vanligare.

För att säkerställa skyddet mot obehörig användning i system med flera användare har laddaren ett inbyggt skydd genom automatisk låsning (autolås). Baserat på ditt programvaruavtal kan du aktivera eller inaktivera skyddet med autolåsfunktionen.

Wallbox erbjuder för närvarande tre olika programvaruavtal: Basic, Standard och Business.

Abonnenter på myWallbox Basic kan endast aktivera eller avaktivera skyddet med autolås i myWallbox-appen.

Abonnenter på myWallbox Standard kan aktivera eller avaktivera skyddet med autolås i myWallbox-portalen eller myWallbox-appen.

2. Ställ in autolås

Av säkerhetsskäl har vi en autolås-funktion som krävs när mer än en användare ges tillgång till en Wallbox-laddare. Du kan när som helst ställa in eller ta bort autolås-funktionen.

Anm.: Laddaren måste vara uppkopplad till internet för ändringar av autolåsstatusen.

2.1 Aktivera/avaktivera autolåsfunktionen i myWallbox-appen

Autolåset kan endast aktiveras eller avaktiveras via myWallbox-appen om:

  • Laddaren är uppkopplad till internet

Aktivera/avaktivera skydd med automatisk låsfunktion (autolås):

  1. Logga in på Wallbox-appen.
  2. Tryck på den laddare som du vill aktivera/inaktivera autolåset på.
  3. Klicka på ikonen Konfiguration längst upp till höger på skärmen.

Menyn KONFIGURATION visas.

     4.  Tryck på AVANCERADE ALTERNATIV.

Menyn AVANCERADE ALTERNATIV visas.

Skyddet med autolås är aktiverat som standard.

     5. Avaktivera skyddet med autolås genom att avaktivera knappen.

     6. Klicka på SPARA.

 

2.2 Aktivera/avaktivera autolåsfunktionen i myWallbox-portalen

Autolåset kan endast aktiveras eller avaktiveras via portalen om:

  • Laddaren är uppkopplad till internet
  • Du har ett abonnemang på myWallbox Business eller Standard.

Aktivera/avaktivera skydd med autolås:

  1. Logga in på myWallbox-portalen.
  2. På sidan Laddare klickar du på den relevanta laddaren.

Sidan med laddarens uppgifter visas.

Skyddet med autolås är aktiverat som standard.

Gruppens Admin eller Super Admin kan ange tiden för autolås

     3. Ange tiden för autolåset.

     4. Klicka på SPARA.

Du kan avaktivera skyddet med autolås för varje laddare när som helst. När skydd med autolås är avaktiverat kan alla använda din laddare.

Updated on 19/10/2020

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment